Vliegbelasting in de media | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Ter informatie een collage van opmerkingen die vele steunbetuigingen vergezellen

Geld komt niet ten goede van het milieu,dus in strijd met de doelstelling en door eenzijdige toepassing van nederland in europa ook niet gewenst. Tevens zal het milieu onnodig extra belast worden t.g.v. meer kilometers rijden naar hetr buitenland en econonmisch gezien een ramp i.v.m. banenverlies. De beslissers van deze maatregel dienen hiervoor ter verantwoording te worden geroepen. [16273]

Geld komt niet ten goede van het milieu,dus in strijd met de doelstelling en door eenzijdige toepassing van nederland in europa ook niet gewenst. Tevens zal het milieu onnodig extra belast worden t.g.v. meer kilometers rijden naar hetr buitenland en econonmisch gezien een ramp i.v.m. banenverlies. De beslissers van deze maatregel dienen hiervoor ter verantwoording te worden geroepen. [16274]

Weg der mee!! [16275]

de regering denkt alleen maar een dingen,belastig, belatig, belastig en noormals belastig. belachelijk vind ik. [16277]

We kennen de kwartje van kok.Een pvda,er.
Nu komt er:De 45 euro van woeker Bos.
Alweer een pvda,er.
Kok is weg,en dat kwartje is al jaren nog van toepassing.Is woeker belasting.
Nu 45euro vliegtax woeker bos,hoe lang nog???Alweer is de pvda tot smaad gebracht. [16278]

Beste BARN.
Waarom,hebben jullie het geding tegen de vliegtax,van bos,door de rechter ivm de onduidelijke verdrag, die de rechter steld,en hierdoor de woeker tax van bos,inwilligd,zonder meer bij neergelegd???
Het geding tegen de vliegtax,gaat internationaal aan.
Geding dient internationaal te moete geschieden dwz:Alle rechters internationaal recht spraak bekrachtigen.En je hebt nog altijd het hoger beroep!!Een onduidelijke verdrag die een rechter niet begrijp,dient nooit tot uitspraak te worden bekrachtigd???
Het gaat immers om heffingen van een ticket,van luchtruimten uit europa en daarbuiten.Daarom vind ik dat bos de woekerpolissen politiek,overgenomen had.Listigheid om woekergeld te verdienen,is strafbaar nietwaar?Krijgt nog een staartje,als Barn doorzet. [16282]

Pure geld-uit-onze-zak-klopperij! Shame you! [16283]

vliegen kost al genoeg... overal zitten al belastingen op, ergens is het genoeg geweest [16288]

- Ordinaire staatskasvulling in dezelfde trant als brandstoftoeslag
- vliegen we gewoon voortaan vanaf Belgie of Duitsland. Belastingomzet: NUL !
- altijd Jan en Achmed met de pet die moeten dokken, waarom is onze overheid zo inhalerig? Krijgen wij de rekening van het inefficiente landelijke regerinsapparaat? Haal het geld maar bij de gemeenten en de provincies, die smijten het echt met bakken over de balk ! [16289]

Wij zijn toch een Europa laat dan ook als een Europa ticketbelasting invoeren en niet als een eenling vooruitlopen en denk ook na voor onze banen.
grt Raimond [16290]

pennywise... poundfoolish
wake up dutch government ! [16295]

Het is gewoon een domme beslissing die niet eens naar renewable resources research gaat. Gewoon zakken vullen van de nederlandse staatskas, niets eco [16296]

Belachelijk !!! [16299]

Wat een zinloze belasting [16301]

gewoon belachelijk koste me op jaarbasis 180 euro voor de staatskas (kunnen de oranjes weer mee worden gespekt) [16302]

Schade aan economie zou verschrikkelijk zijn. En toegankelijkheid moet blijven! [16303]

Ik verticket! Het heeft totaal geen zin. We worden belazerd: het milieu wordt hiermee niet gespaard! Ben best bereid het milieu te sparen. Maar niet om me voor de gek te laten houden. [16304]

Belacbelijke belasting verhoging [16305]

Ik ben tegen de ticketbelasting omdat het niet leidt tot minder vliegbewegingen. [16306]

Ik ben het eens met Koning lucht :) [16311]

Kost mij en mijn gezin bijna 200 euro extra om op vakantie te gaan. Waardeloos kabinet! [16312]

Nationaal niet haalbaar.Verslechterd concurentie positie t.o.v. amdere landen en dat in een tijd waarin de luchtvaart het toch al zwaar heeft! [16314]

De vliegtax is geen tax die het milieu ten goeden komt:
- Het geld wordt niet gebruikt voor verbetering van de luchtvaart
- De tax heeft geen bewijsbaar effect op vliegen
- De tax geldt niet voor vracht- of tansitverkeer. Door transitverkeer is het goedkoper een vlucht naar bijvoorbeeld de US te boeken via Parijs; terwijl dit zeker milieubelastender is
- De tax maakt geen onderscheid tussen volle en lege vliegtuien
- De tax maakt geen onderscheid tussen schone, moderne toestellen en oudere, minder milieuvriendelijke toestellen.
- Bovenstaant punt stimuleert vliegmaatschappijen alleen maar om vanuit een ander land te vertekken; en niet om in schonere toestellen te investeren. [16316]

2 weken geleden nog AMS gevlogen zonder, mocht volgende maand dit bedrag verrekend worden, wijk ik uit naar Düsseldorf ipv AMS. Ben geemigreerd uit NL, en heb geen zin de Nederlandse kas op zo´n manier te vullen. [16319]

Ordinair geldgraaien ten koste van onze economie en het is zinloos [16321]

100 procent tegen. [16326]

Een brief gericht aan W. Bos:

PvdA
T.a.v. dhr. W. Bos
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam

Adres


Baguley, 11 Juli 2008Betreft: verzoek om terugbetaling milieuheffing


Geachte minister Bos,

Enige tijd geleden ben ik uit Nederland geëmigreerd. Recentelijk ben ik op familiebezoek naar Nederland geweest, alwaar ik voor een uiterst onaangename verrassing kwam te staan. Bij vertrek van onze nationale trotst, de luchthaven Schiphol, werd mij € 11,25 in rekening gebracht. Dit is een ‘milieubelasting’ die uitsluitend bij vertrek in rekening gebracht wordt.

Het in rekening brengen van deze kosten is mijns inziens hypocriet, in strijd met internationale verdragen en heeft bovendien een averechts effect. Dit wil ik graag toelichten.

1) Het is hypocriet om ‘ten behoeve van het milieu’ reizigers die vertrekken van een luchthaven te belasten. Gemiddeld wordt er binnen Europa tussen de 5 en 7 procent omgevlogen. De enige reden dat dit gedaan wordt, is vanwege het feit dat de europese landen de soevereiniteit van hun luchtruim niet op willen geven. Door politieke onwil wordt er dus 5 tot 7 procent extra CO2 uitgestoten per vlucht. Een aantal jaren geleden is er een nieuwe baan aangelegd op Schiphol. Onder druk van de geluidshinderlobby is deze baan zo ver van het terminal gebouw gelegd, dat een verkeersvliegtuig zo’n 10-15(!) minuten moet taxiën. Daarbij wordt zo’n 300 tot 500 kg kerosine extra het milieu ingeblazen. Mij dunkt dat dáár iets aan gedaan dient te worden, voordat er ook maar gedacht wordt over het invoeren van een ‘milieubelasting’.
2) Op 7 December 1944 is het verdrag van Chicago opgesteld. Dit verdrag is door Nederland geratificeerd. Artikel 15 van dit verdrag stelt, dat het expliciet verboden is om eenzijdig heffingen in te stellen. Ik citeer: “No fees, dues or other charges shall be imposed by any contracting State in respect solely of the right of transit over or entry into or exit from its territory of any aircraft of a contracting State...” U maakt onderscheid tussen transit en aankomend verkeer enerzijds en vertrekkend verkeer anderzijds en handelt daarmee in strijd met dit verdrag.

3) Het is vooral voor mensen die in het grensgebied wonen gunstiger, om vanaf andere luchthavens te vertrekken. Het verschijnsel doet zich nu voor dat mensen b.v. vanaf Dusseldorf kunnen vertrekken en via Amsterdam naar de uiteindelijke bestemming vliegen en niet belast worden. Dit terwijl mensen die direct vanaf Amsterdam vertrekken en naar dezelfde bestemming vliegen wèl belast worden. U discrimineert daarmee dus. Ook ontstaat er een vreemde situatie wanneer men overstapt in Europa. Men kan een retourvlucht naar Parijs boeken en vanaf daar een ander retour kopen naar Zuid-Afrika. De passagier wordt nu voor € 11,25 belast, terwijl men een rekening van € 45,- krijgt, wanneer men rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Zuid-Afrika vliegt.

Dit zijn maar enkele redenen waarom een eenzijdige ‘milieubelasting’ niet zal werken. Ik vrees echter voor hele andere gevolgen. De luchtvaart in het algemeen en Schiphol in het bijzonder is een van de pilaren van de Nederlandse economie. Met de huidige politiek bent u hard bezig een sector, die het toch al moeilijk heeft, te slopen.

Vanwege het bovenstaande verzoek ik u om terugbetaling van de € 11,25. Verder zou ik u ten zeerste aanraden de ‘milieuheffing’ terug te draaien. Vanwege de toegenomen hufterigheid van de overheid jegens de burgers, verwacht ik niets van U. Er is hier dus een mogelijkheid om boven verwachting te presteren. Iets wat het kabinet, volgens de laatste peilingen, wel zou kunnen gebruiken.

Hoogachtend,


Naam [16327]

www.redschiphol.nl [16328]

het is abnormaal dat je zoveel moet betalen als je op vakantie gaan, daardoor gaan veel mensen naar duitse of belgische vliegvelden. dat kan niet [16332]

dat het belachelijk is als je op vakantie gaat wat toch al duur is wat voor de gewone mens al niet te betalen is dat je nu al vliegtax moet betalen dan ga ik maar in het vervolg naar belgie want dan kan ik nog enigzins betalen bedank kabinet dat de gewone mens weer eens niet op vliegvakantie kan gaan [16333]

op deze manier is een ticket bijna twee keer zo duur
kortom een tax van bjna 100 % dat is absurd [16337]

Het is schandalige graaipolitiek wat dit kabinet steeds schaamtelozer meent te kunnen bedrijven. Maar het nederlandse volk begint haar geduld te verliezen en Balkenende en schandknaapje Wouter zullen de grote verliezers zijn!! [16340]

Ik ben tegen een extra belasting met een drogreden. [16341]

Weer zo een leuk trucje van de overheid om geld af handig te maken. [16342]

Moeten wij de kooltjes uit het vuur slepen en tevens de rgerings pot spekken, terwijl de omliggende luchthavens in Belgie en Duitsland onze werkgelegenheid afsnoepen.Is dit één Europa. De regering moet maar ergens anders op de kleintjes letten. [16347]

een onvoorstelbare belasting wat nergens opslaat. de invoering hiervan kost alleen maar geld en banen. [16348]

ikverticket! [16349]

These additional charges are neither justified nor are they beneficial for the economy and the environment.
It's a pitty that politicians have so little commen sense to see that although they might raise millions of EUR by adding these taxes, it will cost the economy billions of EUR!
Apart from that, costs of living are increasing to an extend that for many people, especially families vacations become less affordable. And what are the politician doing - they are making it even less affordable by adding these charges.
It's crazy!


[16351]

slaat nergens op die vlieg-ticket belasting [16353]

Ben ik er tegen ! [16354]

<< Vorige pagina Volgende pagina >>

Pagina's met opmerkingen:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182


<< Vorige pagina Volgende pagina >>

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN