Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Consumentenbond voert actie tegen belasting op vliegtickets

TourPPress Holland Infoweb 24Jul.07

'Vliegtax niets anders dan een niet uit te leggen prijsverhoging'
De Consumentenbond is een actie begonnen tegen de plannen van het kabinet voor invoering van een belasting op vliegtickets. De 'vliegtax' is volgens de bond niets anders dan een prijsverhoging, die de overheid 350 miljoen moet opleveren. Consumenten kunnen op de website een petitie tegen de belasting tekenen. Het kabinet wil de heffing op basis van het regeerakkoord volgend jaar invoeren en verwacht daarvan een opbrengst van 350 miljoen euro. De maatregel zou de consument moeten stimuleren tot minder milieubelastend gedrag.


Fel tegen
De Consumentenbond keert zich fel tegen de nieuwe belasting. 'De vliegtax zoals het kabinet die wil invoeren, is volgens ons niets anders dan een prijsverhoging, die moeilijk is uit te leggen aan de consument", aldus de organisatie.


Transferpassagiers
De bond wijst erop, dat de heffing niet geldt voor transferpassagiers en voor vrachtvervoer door de lucht. Verder gaat volgens de bond het principe "de vervuiler betaalt" niet op, omdat de heffing onafhankelijk wordt gemaakt van de feitelijke milieuschade. 'Die wordt immers vooral bepaald door afstand en bezettingsgraad van het toestel, factoren waar de vliegtax geen rekening mee houdt.'

Keuzevrijheid
De bond vindt ook, dat de Vliegtax de keuzevrijheid van consumenten en het recht op toegang tot de producten waarop ze wordt geheven in gevaar brengt en wil dat het kabinet zijn plannen herziet.

Consumenten worden via de website www.consumentenbond.nl opgeroepen een petitie hierover digitaal te ondertekenen Click op "Ga naar petitie". Deze wordt aan het eind van de zomer aan de verantwoordelijke bewindslieden aangeboden.


Voorwaarden
Volgens de Consumentenbond moeten speciale heffingen op producten aan twee voorwaarden voldoen:


Van de heffing moet een bewezen effect uitgaan: consumenten wegen door de duurdere vliegtickets bewuster alternatieven af waardoor duurzame consumptie wordt gestimuleerd;
De overheid dient de opbrengst in te zetten voor een structurele oplossing van het probleem, in dit geval het terugdringen van de schadelijke effecten van vliegreizen.
'Aan beide voorwaarden is, voor zover wij kunnen nagaan, niet voldaan', zo constateert de bond. Het principe dat ‘de vervuiler betaalt' gaat voor de vliegtax dus helemaal niet op. Eerder verzetten zich al veel andere organisaties, vooral ook uit de toeristische sector tegen het voornemnen van het kabinet.

Internet: www.consumentenbond.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN