Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Consumentenbond roept middels petitie op tot:

Cosumentenbond Nieuwsbericht 23 Jul.07

Het kabinet wil volgend jaar een heffing op vliegtickets invoeren om consumenten te stimuleren tot minder milieubelastend gedrag. De bond vindt dat deze Vliegtax de keuzevrijheid van consumenten en het recht op toegang tot deze producten in gevaar brengt en wil dat het kabinet zijn plannen herziet. Consumenten worden via de website www.consumentenbond.nl opgeroepen een petitie hierover digitaal te ondertekenen. Deze wordt aan het eind van de zomer aan verantwoordelijke bewindslieden aangeboden.

Volgens de Consumentenbond moeten speciale heffingen op producten aan twee voorwaarden voldoen:

Van de heffing moet een bewezen effect uitgaan: consumenten wegen door de duurdere vliegtickets bewuster alternatieven af waardoor duurzame consumptie wordt gestimuleerd;
De overheid dient de opbrengst in te zetten voor een structurele oplossing van het probleem, in dit geval het terugdringen van de schadelijke effecten van vliegreizen.
Aan beide voorwaarden is volgens de bond (nog) niet voldaan. De heffing is vooralsnog niets anders dan een prijsverhoging die 350 miljoen euro moet opbrengen.

Click op "Ga naar petitie"

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN