Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

ANWB Nieuws: Actie tegen nieuwe vliegtax

ANWB Nieuws 25 Jul.07

Er wordt een petitieactie gestart tegen de nieuwe belasting op vliegtickets. Het kabinet wil deze heffing volgend jaar invoeren. De maatregel dient consumenten te stimuleren tot minder milieubelastend gedrag.

De actie wordt gestart door de Consumentenbond. De belangenorganisatie vindt echter dat deze vliegtax de keuzevrijheid van consumenten en het recht op toegang tot deze producten in gevaar brengt en wil dat het kabinet zijn plannen herziet. Consumenten worden via de eigen website opgeroepen een petitie hierover digitaal te ondertekenen. Deze wordt aan het eind van de zomer aan verantwoordelijke bewindslieden aangeboden.


Opinie ANWB
Ook de ANWB is ongelukkig met het huidige kabinetsvoorstel voor een vliegticketheffing waarbij de opbrengst van de heffing niet ten goede komt aan het milieu. Zo lang dit niet het geval is, kan de ANWB de ticketheffing net als de Consumentenbond niet anders zien dan als een ordinaire belastingverhoging, bedoeld om het vliegen te ontmoedigen en de schatkist te spekken. De ANWB is voorstander van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, ook in de luchtvaartsector. De bond is echter van mening dat een brede acceptatie van een eventuele ticketheffing alleen mogelijk is als het kabinet besluit de opbrengst ten goede te laten komen aan maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Bijvoorbeeld door het stimuleren van energiebesparing of duurzame energieopwekking. Wat de ANWB betreft, moet er dan ook minstens een koppeling zijn tussen een verhoging van de kosten voor vliegtickets en de besteding daarvan aan effectieve milieumaatregelen.

Click on "Petitie Consumentenbond tekenen?"

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN