Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

ANWB: vliegtax ordinaire belastingheffing

TourPPress Holland Infoweb 26Jul.07

Alleen bespreekbaar indien opbrengst bestemd wordt voor milieu
De door het kabinet voorgestelde heffing op vliegtickets is een ordinaire belastingheffing, die alleen maar is bedoeld om het vliegen te ontmoedigen en de schatkist te spekken. Zolang de opbrengst ervan niet direct ten goede komt aan het milieu is de ANWB 'ongelukkig' met het kabinetsplan. De ANWB schrijft dat op haar website naar aanleiding van de actie die de Cosumentenbond maandag 24 juli begon tegen de plannen van het kabinet om een vliegticketheffing in te voeren.

Petitie
De bond riep consumenten op om op haar website een petitie virtueel te ondertekenen als steunbetuiging aan de bezwaren tegen de invoering van een heffing op vliegtickets. De ANWB biedt bezoekers van haar website de mogelijkheid, om direct naar de de actie-webpagina van de Consumentenbond door te klikken.

Ordinair
Zo lang de voorgestelde ticketheffing niet nadrukkelijk bestemd is voor het milieu, kan de ANWB de ticketheffing -net als de Consumentenbond- niet anders zien dan als een ordinaire belastingverhoging, bedoeld om het vliegen te ontmoedigen en de schatkist te spekken, zo schrijft de ANWB op haar website.

Acceptatie
De ANWB is wl voorstander van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, ook in de luchtvaartsector. 'De bond is echter van mening dat een brede acceptatie van een eventuele ticketheffing alleen mogelijk is als het kabinet besluit de opbrengst ten goede te laten komen aan maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen vermindert', aldus de verklaring op de ANWB-site.

Opbrengst
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de opbrengst van de heffing (van naar verwachting 350,- mln) te gebruiken voor het stimuleren van energiebesparing of duurzame energieopwekking.

Koppeling
'Wat de ANWB betreft, moet er dan ook minstens een koppeling zijn tussen een verhoging van de kosten voor vliegtickets en de besteding daarvan aan effectieve milieumaatregelen', aldus het standpunt.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN