Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

’Invoering ticket-tax is in strijd met luchtvaartrecht’

De Telegraaf - door ARNOLD BURLAGE - 29 Aug.07

• Toeslag is geen ecotax maar gewoon een extra belastinheffing voor passagiers, vindt luchtvaartjurist Vreede.

SCHIPHOL – De ticketbelasting, die in het regeerakkoord voor een opbrengst van E 350 miljoen staat genoteerd, is lijnrecht in strijd met het luchtvaartverdrag van Chicago. De bekendste Nederlandse luchtvaartjurist, Frans Vreede van Boekel De Neree, zegt dat tegen deze krant. Hij voert aan dat het kabinet bij een juridische procedure geen kans maakt.
In de ’grondwet’ voor de internationale luchtvaart wordt bepaald dat aan maatschappijen en passagiers geen kosten mogen worden doorberekend voor het binnen-, uit- of overvliegen van een lidstaat.
„De EU vecht al enige tijd met recht en reden op grond van hetzelfde artikel de hoge heffingen aan die voor vluchten in het Transsiberische luchtruim door de Russische autoriteiten worden geheven. Als het kabinet het tickettaxplan doorzet, valt dus direct bezwaar vanuit Brussel te verwachten. Ik vermoed dat buiten die waard is gerekend”, aldus de jurist.
De opbrengst van de nieuwe tickettoeslag, die op het ministerie van Financiën al de luchthaven-vertrek-belasting wordt genoemd, is geen ecotax bestemd voor een schoner milieu. „Het is belasting, die rechtstreeks wordt toegevoegd aan de algemene middelen”, voert Vreede aan. De tickettax wordt gebaseerd op de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM). Niet alleen de passagiers – uitsluitend reizigers die vanuit ons land een vliegreis beginnen – maar ook de luchtvrachtsector zou volgens geruchten door de nieuwe maatregel worden getroffen.
„De tax, zoals die nu wordt voorgenomen, zal catastrofaal zijn en tot kaalslag leiden in zowel de reis- als luchtvrachtsector. Internationale luchtvaart is niet mogelijk als een vliegtuig in het land van vertrek moet voldoen aan totaal andere regels dan in het land van bestemming. Harmonisatie van de regels inzake de internationale burgerluchtvaart ligt dan ook voor de hand. In 1944 is daarmee met het Verdrag van Chicago al begonnen.”

Op dit moment is het Verdrag van Chicago ondertekend door 188 landen, waaronder Nederland. In artikel 15 van dat verdrag zijn de kosten voor het gebruik van publieke luchthavens en van luchtvaartfaciliteiten geregeld en worden enkele regels gegeven voor het doorbelasten van die kosten.
Expliciet wordt het verdragstaten verboden om rechten, heffingen of andere kosten in rekening te brengen louter voor de binnenkomst, de transit of het vertrek van een vliegtuig of zich daarin bevindende personen of zaken, dat toebehoort aan een luchtvaartmaatschappij die in een verdragstaat is ingeschreven.
„Het valt juridisch niet vol te houden dat de aanstaande luchthavenvertrekbelasting iets anders is dan een heffing voor het vertrek van een vliegtuig vanaf Nederlands grondgebied”, meent Vreede.
„Het bereide magere milieusausje dat door het kabinet ter rechtvaardiging over de plannen wordt gegoten, moet worden teruggestuurd naar de keuken. Het broeikas-effect mag niet worden gehanteerd als smeermiddel om publiek en politiek een doodgewone belastingmaatregel door de keel te duwen”, besluit hij.
Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN