Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

ANVR voert actie tegen vakantiebelasting voor consumenten

ANVR Persbericht 10 Sep.07

P E R S B E R I C H T

De 170 touroperators en 1850 reisbureaus, aangesloten bij de ANVR, starten vanaf vandaag tot en met de behandeling van de Miljoenennota in de eerste week van oktober een branchebrede actie tegen de invoering van een vakantiebelasting.

“Als deze vliegbelasting, de zgn. vakantiebelasting, in 2008 doorgaat, betaalt een gezin dat een vakantie boekt naar bijvoorbeeld Spanje of Griekenland al gauw
€ 100 extra! Voor een verre bestemming kan dat zelfs enkele honderden euro’s extra gaan kosten”, aldus ANVR. De ANVR wil haar protest en de consequenties van deze pure belastingmaatregel laten horen om de politiek ervan te doordringen dat zó veel Nederlanders een vakantie wordt ontnomen door (weer) een nieuwe belasting.

Radiospots, advertenties, stickers, persberichten en de speciaal ontwikkelde website www.stopvakantiebelasting.nl waarop mensen protest kunnen aantekenen tegen deze voorgenomen vakantiebelasting moeten ervoor zorgen dat de regering afziet van haar plannen een belasting -met een opbrengst van € 350 mln.- in te voeren op vliegtickets.

In de komende weken houdt de ANVR gesprekken met Europarlementariërs en Ka-merleden om de negatieve gevolgen van deze vakantiebelasting onder de aan-dacht te brengen. Ook zullen alle reacties en steunbetuigingen die consumenten via de website hebben laten horen op ludieke wijze worden aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en Kabinet.
Daarnaast overweegt de ANVR een rechtzaak aan te spannen tegen de overheid, omdat deze in strijd lijkt te handelen met Europese afspraken en regelgeving.
Leuker kunnen ze het niet maken. Duurder wel!

Consequenties belastingmaatregel
Reisbrancheorganisatie ANVR, met de bij haar aangesloten reisbureaus en tourope-rators, heeft vele argumenten om zich te verzetten tegen de voorgenomen invoe-ring van deze zgn. vakantiebelasting.

Het kabinet belast vooralsnog alléén Nederlanders die met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming vliegen, en géén vrachtvervoer en géén buitenlandse transfer passagiers.

De vijf belangrijkste argumenten op een rij:

1. De vakantiebelasting is niet meer dan een pure belasting, terwijl de Neder-lander geen alternatief heeft
Een eerlijke heffing geeft de consument de mogelijkheid een ander, beter alternatief te gebruiken. Voor het meeste vliegverkeer is echter geen goed alternatief. Of wil het Kabinet dat iedereen met de auto naar Griekenland rijdt?


2. De voorgestelde vakantiebelasting draagt niet bij aan een beter milieu
Regelmatig wordt de vakantiebelasting een milieumaatregel genoemd, omdat vlie-gen belastend is voor het milieu. Deze belasting stimuleert echter op geen enkele wijze schoner vliegen. Of je nu in een zuinig of zeer onzuinig vliegtuig stapt, voor de heffing maakt dat geen verschil.


3. Reizigers wijken uit naar buitenlandse luchthavens door vakantiebelasting
In de ons omringende landen België en Duitsland wordt geen vakantiebelasting in-gevoerd. Voor miljoenen Nederlanders zijn de luchthavens van Düsseldorf, Weeze of Brussel een alternatief om de hoge vakantiebelasting te vermijden.


4. De vakantiebelasting is niet goed voor de Nederlandse economie
Het totale negatieve effect op de Nederlandse economie zal neerkomen op meer dan 1 miljard euro. Ook de werkgelegenheid komt onder druk te staan: er dreigt een verlies van ca. 12.000 arbeidsplaatsen bij directe passagiers- en vliegtuigafhande-ling, en als minder buitenlandse toeristen in Nederland besteden.


5. De vakantiebelasting is mogelijk in strijd met internationale afspraken
Internationaal heeft Nederland afgesproken geen heffingen aan het vliegverkeer op te leggen en niet te discrimineren naar land van herkomst. Nederland kan niet ver-dragen sluiten en zich er vervolgens niet aan houden.

--------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer en uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met ANVR, Mirjam Dresmé, Hoofd Communicatie, tel. 030 – 669 70 33, en lezen op www.stopvakantiebelasting.nl,

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN