Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Advies aan ANVR: vliegtax in strijd met internationaal recht

ANVR Persbericht 16 Sep.07

Op verzoek van de ANVR heeft het bekende belastingadviesbureau Loyens Loeff een onderzoek gedaan naar de wettelijke mogelijkheden van de door het kabinet voorgestelde ticketbelasting. In het advies aan de ANVR komen prof. dr. R.N.G. van der Paardt en mr. S.R.M. Janssen, beiden belastingadviseurs bij het adviesbureau, tot de conclusie dat een ticketbelasting in strijd lijkt te zijn met het internationaal en het Europees recht.

De plannen van het Kabinet om een belasting op vliegtickets in te voeren, stuit op fel verzet binnen de reis- en luchtvaartsector. De ANVR is een actie gestart op www.stopvakantiebelasting.nl. In slechts enkele dagen tijd hebben al zo’n 25.000 mensen hun steunbetuiging achtergelaten op deze website.

Eén van de argumenten tegen de ticketbelasting is dat dit in strijd zou zijn met de internationale verdragen en regels die Nederland heeft ondertekend. Om hier dui-delijkheid over te krijgen, heeft de ANVR het bekende belastingadviesbureau Loyens Loeff in Rotterdam opdracht gegeven dit nader te onderzoeken.
In hun advies aan de ANVR komen prof. dr. R.N.G. Van der Paardt en mr. S.R.M. Janssen, beiden belastingadviseurs bij dit adviesbureau, tot de conclusie dat een ticketbelasting in strijd lijkt te zijn met diverse (inter)nationale regels.

Zo is deze belasting, volgens de adviseurs, evident in strijd met het ook door Neder-land ondertekende Verdrag van Chicago uit 1944. In art. 15 van dit Verdrag is im-mers neergelegd dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden op-gelegd aan het vliegverkeer door een verdragsluitende Staat. Eerder heeft de Belgi-sche Raad van State een soortgelijk voorstel in België in strijd met dit Verdrag ver-klaard.

Deze ticketbelasting wordt tevens in strijd geacht met artikel 49 van het EG-verdrag, waarin het vrije verkeer van diensten is geregeld. Het regeerakkoord maakt bij de tickettax expliciet een uitzondering voor transferpassagiers. Prof. dr. Van der Paardt en mr. Janssen geven aan dat dit discriminerend is ten opzichte van in Nederland opstappende passagiers. Naar aanleiding van een vergelijkbare heffing op Malta is de Europese Commissie in juni 2007 inmiddels een zgn. inbreukprocedure gestart.

De ticketheffing wordt tevens in strijd geacht met 2 Europese verordeningen uit 2004 die zijn gericht op het realiseren van een Single European Sky. Deze verordeningen gaan verder in op de artikelen van het Verdrag van Chicago. Aldus wordt bevestigd dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden opgelegd voor het en-kele recht van vertrek uit het grondgebied van een land per vliegtuig.

Het is nog niet duidelijk of de ticketbelasting wordt opgenomen in de Wet Belasting op Milieugrondslag. Indien dit het geval is, stellen de adviseurs van Loyens Loeff dat de belasting niet evenredig is aan de milieulast die de passagiers veroorzaken. De belasting mist aldus een correcte grondslag.

Dit rapport bevestigt het vermoeden van de ANVR dat een mogelijke ticketbelasting in strijd is met nationale en internationale regels. De ANVR zal dit rapport beschikbaar stellen voor politieke partijen en gaat er vanuit dat de overwegingen van de advi-seurs terdege serieus worden genomen bij de beraadslagingen over deze belasting in de Tweede Kamer.
De ANVR zal ook de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese Parlement op de hoogte stellen gezien de mogelijke strijdigheid van de ticketbelasting met de Eu-ropese regels.
--------------------------------
Voor meer informatie: ANVR, Mirjam Dresmé, Hoofd Communicatie, tel. 030 – 669 70 33
Bijlage: Rapport Loyens Loeff, ook na te lezen op www.stopvakantiebelasting.nl.


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN