Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Schiphol ziet winstdrama - • Winst van Schiphol Group zal naar verwachting door vliegtaks dalen.

De Telegraaf - door Arnold Burlage - 15 Sep.07

AMSTERDAM – De directie van Schiphol Group waarschuwt voor waardevermindering van de luchthaven mocht minister Bos (Financi๋n) vanaf 1 april de vliegtaks invoeren. Dat blijkt uit berekeningen van het fiscalistenkantoor Loyens en Loeff in opdracht van de luchthaven.
Schiphol Group verwacht na invoering van de belastingmaatregel aanzienlijk minder winst te boeken als gevolg van een afname van het aantal passagiers en het mogelijke vertrek van diverse luchtvaartmaatschappijen. In het regeerakkoord zou de ticketbelasting de Staat in de lopende kabinetsperiode van vier jaar €1,4 miljard moeten opleveren. De negatieve economische gevolgen van invoering van de ticketbelasting zijn zo groot, dat de opbrengst voor de Staat teniet wordt gedaan door de negatieve neveneffecten. Zelfs als wordt gekozen voor een laag en hoog tarief voor vluchten binnen en buiten Europa, om de economische gevolgen te verzachten, is dat het geval, zo heeft Loyens en Loeff berekend.
Als uitgangspunt voor de berekening is gekozen voor een voorzichtig scenario waarbij €12,50 per vertrekkende passagier met een Europese bestemming en €47,50 voor vertrekkende passagiers met een niet-Europese bestemming wordt gerekend.

Als de belasting evenredig over alle vertrekkende passagiers wordt geheven, betekent dat een bedrag van €24 per ticket. Uit berekeningen van Loyens en Loeff blijkt dat de Staat door invoering van de ticketbelasting in vier jaar tijd bijna een miljard euro aan andere belastinginkomsten misloopt.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN