Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

NBTC verwacht bij invoering ticket taks daling -van inkomend toerisme en -van bestedingen in ons land van circa 285 miljoen euro

Statement NBTC op milieuheffing vliegtickets -17 Sep.07

In het regeerakkoord voert het Kabinet de milieuheffing op vliegtickets, samen met de verhoging van accijns op alcohol en tabak en de verhoging van het BTW-tarief op kermissen en aanverwante attracties, door als algemene lastenverzwaringen tussen 2008 en 2011. De heffing zou volgend jaar worden ingevoerd. De maatregel dient consumenten te stimuleren tot minder milieubelastend gedrag. Het belasten van de vliegtickets zou circa 350 miljoen moeten opleveren. De opbrengst van de milieuheffing wordt echter niet gebruikt als stimulans voor de luchtvaartsector om milieuvriendelijker te produceren, maar verdwijnt zonder omschreven bestemming in de Nederlandse schatkist.
Als gevolg van deze belastingmaatregel verwacht het NBTC een vermindering van inkomend reisverkeer in de komende jaren en derhalve een vermindering van bestedingen in ons land van circa 285 miljoen euro. Dit staat haaks op de opdracht vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan het NBTC om het aantal aankomsten en als gevolg daarvan het niveau van bestedingen te stimuleren. Indien de andere lidstaten van de Europese Unie, en de ons omringende landen in het bijzonder, geen milieuheffing op vliegtickets naar lidstaten heffen, heeft de eenzijdige Nederlandse maatregel een ongewenst effect op de Nederlandse economie. Gezien het voorgaande staat het NBTC zeer sceptisch ten opzichte van deze belastingmaatregel.

1. 15 PROCENT MINDER AANKOMSTEN IN NEDERLAND
De belastingmaatregel en het duurder worden van de vliegtickets van 24 euro (naar berekening van de ANVR) leidt tot een daling van 15% passagiers in Nederland (bron: CPB). Het NBTC heeft berekend dat dit leidt tot een daling van ruim 7% per jaar van het gehele inkomend verblijfstoerisme.

Bijvoorbeeld: In 2006 is Nederland bezocht door ruim 10,7 miljoen buitenlandse gasten. Als de milieuheffing op tickets al in 2006 zou zijn ingevoerd, had Nederland ruim 7% minder aankomsten gehad, ofwel 800.000 buitenlandse gasten. Dit komt overeen met ruim 285 miljoen aan bestedingen in Nederland.

Al voor het jaar 2008 betekent dit dat de verwachte lichte groei van het inkomend toerisme (2% à 4%) zal omslaan naar een daling met -3 à -5%.

2. HET AANBOD VAN VLIEGVERBINDINGEN ZAL VERANDEREN
Een Nederlandse belasting op vliegtickets maakt niet alleen het reizen van en naar Nederlandse bestemmingen onaantrekkelijker, het brengt ook administratieve handelingen en kosten met zich mee. Buitenlandse vliegtuigmaatschappijen zullen deze elementen meewegen bij keuzes van de locaties waar zij naar toe vliegen. Immers, hen staat de keuze vrij Nederlandse luchthavens te verruilen voor, al of niet nabijgelegen, buitenlandse luchthavens. De kans dat zij Nederland links laten liggen mag niet onderschat worden want Luik, Dusseldorf, Keulen of Brussel liggen voldoende dichtbij. Met het zo omzeilen van de belasting wordt het beoogde milieueffect – de gedragsverandering – teniet gedaan, en resteert slechts een negatief economisch effect op de Nederlandse reisbranche en derhalve inkomsten voor de Rijksoverheid

3. CONCURRENTIE MET UK EN DUITSLAND NOG GROTER
In competitie met Groot-Brittannië en Duitsland, niet alleen de belangrijkste herkomstlanden voor reisverkeer naar Nederland, maar ook de grootste concurrenten van Nederland in termen van internationale reizigers, helpt het niet indien de overheid een ongelijke basis legt voor prijsstelling. Door de milieuheffing op de vliegtickets, en derhalve het duurder worden van de vliegtickets, kan Nederland de groei die de UK en Duitsland doormaken op het gebied van inkomend toerisme niet meer volgen.

4. GROEIMARKT STEDENTOERISME KOMT ONDER DRUK
Het NBTC ziet het stedentoerisme, voornamelijk naar Amsterdam, nog steeds als een groeimarkt. Ook het ministerie van Economische Zaken onderkent het belang van de bestedingen voortvloeiend uit deze toeristische groeimarkt. Met het duurder worden van de vliegtickets –bovenop de beperkte hotelcapaciteit en hoge hotelprijzen in Amsterdam - komt ook deze groeimarkt en inkomstenbron navenant onder druk te staan.

5. GAAT TEN KOSTE VAN LOW COST CARRIERS
Aangezien de low cost carriers gebaat zijn bij scherpe prijzen van vliegtickets, zal een verhoging van de vliegtickets met 24 euro aanzienlijk zijn. Diverse low cost carriers hebben al aangegeven hun vluchten op Nederland te verminderen of te stoppen. Wat weer een vermindering van het aantal verblijfsbezoekers – (steden)toeristen en zakelijke reizigers – tot gevolg heeft.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN