Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Raad van State zeer kritisch over vliegtaks

Zakenreis.nl NIEUWSBRIEF 19 Sep.07

De Raad van State heeft zich zeer kritisch getoond over het voornemen van het kabinet een vliegtaks in te voeren. Dit meldt de ANVR. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land en adviseur van regering en parlement ten aanzien van wetgeving en bestuur, is van mening dat het wetsvoorstel spanning oproept in relatie tot artikel 15 van het Verdrag van Chicago. Dat zegt dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden opgelegd voor het enkele recht van vertrek per vliegtuig uit het grondgebied van een land.

De Raad van State geeft aan een nadere onderbouwing te missen van de milieueffecten, terwijl het Milieu en Natuur Planbureau reeds eerder heeft gesteld dat de milieueffecten van de vliegtaks op de CO2-uitstoot marginaal zijn. Een nieuw onderzoeksrapport van de overheid wordt wel aangekondigd, maar is nog niet bijgevoegd bij het wetsvoorstel.

De Raad van State is voorts zeer kritisch in zijn advies aan het Kabinet wat betreft het differentiŽren op basis van een 2.500 km grens voor het hanteren van het tarief van 11,25 euro binnen en 45 euro buiten de 2.500 km. De ANVR deelt de kritiek van de Raad van State. De reisbrancheorganisatie vreest voor de aantrekkelijkheid van toeristische bestemmingen als de Canarische Eilanden, Egypte, IsraŽl en Turkije als de 2.500 kilometergrens gehandhaafd blijft. Het niet-Europese land Turkije lijkt zelfs dan opgesplitst te gaan worden in een laag-tarief/hoog-tarief toeristische bestemming. Daarbij komt dat een bestemming aanvliegen vanaf Maastricht wťl en een bestemming aanvliegen vanaf Eelde op deze wijze niet onder het lage tarief kan komen te vallen. Naast deze voor de reisbranche lastige problemen wijst ook de Raad van State op het ontbreken van een goede milieugrondslag voor deze differentiatie.

De datum van invoering is inmiddels verder het jaar ingeschoven en ligt nu op 1 juli 2008. De ANVR en de 2000 bij haar aangesloten reisondernemingen zullen verdere actie ondernemen met als doel de vakantiebelasting een halt toe te roepen, aldus de branchevereniging.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN