Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Voorstel vliegbelasting oneerlijk en ondoordacht - Tweede Kamer, pas vliegtax aan!

Consumentenbond Persbericht 25 Sep.07

Consumentenbond Persbericht
In een petitie doet de Consumentenbond een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de plannen voor een vliegbelasting aan te passen. De belangrijkste eis is dat het geld uit de ‘vliegtax’ volledig ten goede komt aan het milieu. Bovendien moet de regeling eerlijker: ook transferpassagiers en het vrachtvervoer moeten meebetalen, niet alleen de Nederlandse vakantieganger. En tot slot moet er voor luchtvaart-maatschappijen een stimulans worden ingebouwd om met schonere en vollere vliegtuigen te vliegen.

Met deze boodschap overhandigt de algemeen directeur van de Consumentenbond, Felix Cohen, vanmiddag (dinsdag 25 september) in totaal 13.000 handtekeningen aan de kamerleden die deel uit maken van de Vaste Commissie voor Financiën. Nog niet eerder ontving de bond zo veel steunbetuigingen voor een actie. De Consumentenbond is niet tegen een milieuheffing op vliegtickets, maar het huidige voorstel is oneerlijk en ondoordacht. Vandaar dat de bond het parlement oproept het huidige voorstel aan te passen. Daarbij valt te denken aan een heffing per vliegtuig (en dus niet per ticket) waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het milieu. Voor schone en volle vliegtuigen is het tarief dan relatief laag, terwijl voor oude toestellen met een lage bezettingsgraad veel meer betaald moet worden. De heffing wordt opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die de kosten zelf moeten doorberekenen aan de passagiers.

Medio november komt het onderwerp vliegtax terug op de politieke agenda. De ‘milieumaatregel’ moet op jaarbasis 350 miljoen euro opleveren. Zoals het plan nu is gaat dat geld rechtstreeks naar de staatskas, en het wordt dus niet aantoonbaar gebruikt om de milieueffecten van het vliegverkeer te compenseren. In het huidige voorstel worden korte vluchten 11,25 euro en lange vluchten 45 euro duurder. Die prijsverhoging geldt niet voor transferpassagiers (zo’n 42% van alle passagiers op de luchthaven Schiphol is op doorreis) en vracht. Wanneer ook zij meebetalen, kan de heffing per ticket fors naar beneden.Eind vorig jaar heeft de Consumentenbond de CO2-uitstoot van vliegtuigen op Europese trajecten in kaart gebracht. Portugalia scoorde het slechtst en Ryanair het best. Ook doen prijsvechters als easyJet en transavia.com het beter dan grote Europese maatschappijen zoals British Airways, KLM en Lufthansa. Dat komt doordat prijsvechters vaker gebruik maken van nieuwe toestellen die zuiniger zijn en minder CO2 uitstoten. Ook zorgen scherpe ticketprijzen doorgaans voor een vol vliegtuig, waardoor de uitstoot per passagier minder is.Noot voor de redactie: Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd bij de petitieaanbieding, vandaag (dinsdag 25 september) om 13.15 uur in de Statenpassage in de Tweede Kamer (aanmelden bij voorlichting Tweede Kamer: 070 – 318 3040). Voor meer informatie: Marcel van Beusekom, woordvoerder Consumentenbond, 06-3073 7110.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN