Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

’Nieuwe belastingen falen’ • ’Vlieg belasting onhaalbaar.’

De Telegraaf 10 Oct.07

Van een onzer verslaggevers


AMSTERDAM – Beeldbepalende nieuwe belastingheffingen van het kabinet, zoals de luchthaven- en kansspelbelasting en belastingplicht voor corporaties zijn onuitvoerbaar. Ze stranden bij de rechter, waarschuwt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de grootste brancheorganisatie.
Bovendien maakt het kabinet veel voornemens fiscaal te ingewikkeld. Het nieuwe Belastingplan 2008 zadelt het bedrijfsleven met lastenverzwaring op, waar verlichting was beloofd, aldus de NOB. Ruim 400.000 bedrijven moeten bijvoorbeeld met zeer omslachtige administratie aantonen dat ze per jaar niet meer dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal gebruiken om een heffing te ontlopen. „Een lastenverhoging die in geen verhouding staat tot de geschatte opbrengsten”, zo luidt de kritiek.
Het commentaar is gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral de ommezwaai in belasting van de corporaties krijgt kritiek van de NOB. Het kabinet wil dat de woningbouwverenigingen extra bijdragen aan het opknappen van verpauperde wijken. Sinds vorig jaar worden hun commerciële activiteiten fiscaal belast, en zijn hun sociale investeringen in lagehuurwoningen vrijgesteld van belastingheffing. Daarover is hard onderhandeld, maar 97% van deze sector ging voor vijf jaar vrijwillig akkoord. Maar het Belastingplan 2008 vertoont per 1 januari alweer een „ingrijpende wijziging”, zo verwijst de NOB naar een vennootschapsbelasting voor alle corporaties. „Dit duidt niet op een stabiele koers van de overheid.” Het Belastingplan 2008 gaat, bij parlementaire goedkeuring, per 1 januari in. Te verwachten is dat corporaties vanwege deze korte inwerktijd met succes bezwaar bij de rechter zullen maken, aldus de belastingdeskundigen.
Ook de verlaging op de bpm, de aanschafbelasting voor personenauto’s, zou spaak lopen. Leasemaatschappijen worden erdoor benadeeld, en zouden bij de rechter compensatie kunnen binnenslepen.
De aangekondigde luchthavenbelasting „is zeer waarschijnlijk in strijd met internationaal recht”, schrijft de NOB, en niet in te voeren. Malta probeerde het eerder en werd door de Europese Commissie teruggefloten. Datzelfde geldt voor de kansspelbelasting op gokautomaten.
Met andere brancheorganisaties roept de NOB het kabinet op om de gelijkschakeling van ruim honderdduizend directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van bedrijven met gewone werknemers niet per 1 januari in te voeren. Deze dga’s uit de loonbelasting te halen zou administratieve problemen verminderen. Maar de belastingadviseurs voorzien grote uitvoeringsproblemen.
Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN