Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Milieubelastingen wassen neus

Telegraaf.nl door Harrie Nijen Twilhaar - 25 Oct.07

BILTHOVEN - Nederlandse belastingbetalers die moeten opdraaien voor toekomstige milieumaatregelen van de overheid, zien hun geld verdwijnen in een bodemloze put.

De milieuheffingen voor weg- en vliegverkeer, die in de rijksbegroting 2008 zijn opgenomen, hebben op de langere termijn nauwelijks effect. Dat is de vernietigende conclusie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in het onderzoeksrapport 'Beoordeling van de milieumaatregelen in het Belastingplan 2008' in opdracht van de ministeries van VROM en FinanciŽn. Zo blijkt de omstreden ticketheffing (vliegtaks) voor vliegreizen en het doorberekende broeikaseffect (CO2) voor het wegverkeer een wassen neus te zijn.

Maatregelen

De ministeries hadden het MNP gevraagd een aantal maatregelen uit het Belastingplan 2008 door te rekenen op milieueffecten.

De CO2-emissies voor het weg- en luchtverkeer in 2020, de termijn die de regering voor ogen heeft, nemen door de voorgestelde kabinetsplannen maximaal 1 procent af, terwijl de overheid had doorberekend dat de milieumaatregelen zouden moeten leiden tot een verlaging van het broeikaseffect tot maar liefst 30 procent. Omdat het weg- en vliegverkeer verantwoordelijk is voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot in ons land, is het totale effect van de CO2-emissies slechts 0,2 procent.

De overige emissies zijn o.a. afkomstig van de industrie, huizenverwarming en landbouw. De gedeeltelijke omzetting van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) naar de motorrijtuigenbelasting (mrb) leidt zelfs tot een lichte toename van het autogebruik en daarmee tot extra CO2-emissies. Die maatregel is bedoeld voor invoering van de kilometerheffing. De voorgestelde bpm-differentiatie ('de vervuiler betaalt'), waarbij kopers van energiezuinige auto's een belastingvoordeel krijgen, heeft eveneens geen effect op CO2-reductie. Het Centraal Planbureau had eerder ook al gewaarschuwd dat het kabinet te optimistisch was. De voorgestelde maatregelen zorgen in 2020 voor een vermindering van de CO2-emissies van 0,1 tot 0,5 miljoen ton. "Het effect van het belastingplan op de CO2-emissies is daarmee gering te noemen", aldus concludeert het MNP. Ook de vliegtaks blijkt volgens het MNP discutabel te zijn.

Vanaf 2008 betalen passagiers die vanaf een Nederlands vliegveld vertrekken, 11,25 euro extra als zij niet meer dan 2500 kilometer vliegen binnen de Europese Unie. Alle andere bestemmingen worden 45 euro per ticket duurder.

Ook die maatregel heeft weinig zin, zo blijkt uit het rapport. De effecten van de ticketheffing in 2020 zijn 'nihil'. Dit wordt volgens het MNP veroorzaakt "doordat de geluidsnormen de groei op Schiphol zullen beperken waardoor een vraag naar landingsrechten ontstaat die niet kan worden gehonoreerd".

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN