Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

BARIN sent Ticket Tax objection letter (in Dutch) on 09 Nov.07 to all members of the Dutch Parliament

BARIN Mededeling 7 November 2007

VLIEGBELASTING.

In het kader van haar bezwaren tegen de voorgenomen vliegbelasting, die de Nederlandse regering per Juli 2008 wil gaan invoeren, heeft de BARIN op 7 November 2007 de leden van de Staten Generaal ( Eerste- en Tweede Kamerleden) per brief, naast de opsomming van al haar redenen van ernstig bezwaar, nog eens gewezen op de mogelijke strijdigheid van een dergelijk ticketbelasting met de Europese- en internationale luchtvaart wet en regelgeving (Verdrag van Chicago) aangegeven.

BARIN geeft in dit schrijven gedetailleerde juridische argumenten aan, die een dergelijk strijdigheid onderbouwt en roept de kamerleden op het regering's voorstel tot heffing van een vliegbelasting, mede om deze zwaarwegende redenenen, niet goed te keuren.

BARIN stelt uitdrukkelijk niet tegen millieu maatregelen te zijn - integendeel, maar wel tegen schijnbelasting die ook nog een onwettige lijkt.

Deze brief is tevens aan de Vaste Kamer Commissie Financien van de Tweede Kamer gestuurd, die op 12 november over dit onderwerp vergadert ter voorbereiding op de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, die gepland staat tussen 20 en 22 november 2007.

Als door de leden van het parlement geen gehoor zal worden gegeven aan deze oproep, voelt de BARIN zich gedwongen gerechtelijke stappen te overwegen.
Daarin weet zij zich niet alleen gesteund door de tienduizenden consumenten reacties, maar ook de argumenten van vooraanstaande organisaties, als de Association of European Airlines (AEA), Centraal Plan Bureau (CPB), European Low Fare Airline Association (ELFAA), International Air Transport Association (IATA), ANVR, Consumentbond, Kamer van Koophandel, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), Schiphol Group, Raad van Staten, VNO-NCW, e.a. .

Middels de publieke website aktie IK VERTICKET van de BARIN zijn tot op heden 12.500 adhesie betuigingen voor het BARIN standpunt ontvangen.
Tesamen met de 11.000- plus de ruim 43.000 protesten, die middels de gevoerde akties van respectievelijk de Consumentenbond en de ANVR zijn ontvangen, hebben tot op heden in totaal 66.500 consumenten in Nederland het overduidelijke signaal afgegeven dit regerings plan onaanvaardbaar te vinden.

De bezwaren zijn reeds in een gesprek op 14 maart 2007 uitdrukkelijk door een zware luchtvaart delegatie*, onder aanvoering van de BARIN, kenbaar gemaakt aan Minister Eurlings en Staatssecretaris de Jager. In dit gesprek zijn de schadelijke gevolgen die de invoering van de vliegbelasting voor de Nederlandse economie teweeg zal brengen, toegelicht. Daarnaast is er toen al op gewezen dat een introductie van een vliegbelasting strijd oplevert met internationaal recht.

*Delegatie bestaande uit de BARIN Voorzitter C.Waasdorp en Secretaris Generaal F.Allard, KLM President & CEO P.Hartman, Martinair President & CEO A.Verberk , Schiphol Group President & CEO G.Cerfontaine, Transavia President & CEO O. van den Brink en NVL Voorzitter B, de Boer.

7 November 2007

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN