Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

BARIN protesteert bij Staten-Generaal

Zakenreis.nl NIEUWSBRIEF 13 Nov.07

In het kader van haar bezwaren tegen de voorgenomen vliegbelasting die de Nederlandse regering per juli 2008 wil gaan invoeren, heeft de BARIN op 7 november jl. de leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamerleden) per brief nog eens gewezen op de mogelijke strijdigheid van een dergelijk ticketbelasting met de Europese en internationale luchtvaart wet- en regelgeving (Verdrag van Chicago).

BARIN geeft in dit schrijven gedetailleerde juridische argumenten, die een dergelijk strijdigheid onderbouwt en roept de kamerleden op het regeringsvoorstel niet goed te keuren.

BARIN stelt uitdrukkelijk niet tegen millieumaatregelen te zijn, maar wel 'tegen schijnbelasting die ook nog onwettig lijkt'.


De brief is tevens aan de Vaste Kamer Commissie Financien van de Tweede Kamer gestuurd, die op 12 november over dit onderwerp vergadert ter voorbereiding van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, die gepland staat tussen 20 en 22 november 2007.

Als door de leden van het parlement geen gehoor zal worden gegeven aan deze oproep, overweegt de BARIN gerechtelijke stappen te ondernemen.

Via de publieke website-actie 'Ik verticket' van de BARIN zijn tot op heden 12.500 steunbetuigingen voor het BARIN standpunt ontvangen. Samen met de 11.000 en ruim 43.000 protesten die respectievelijk de Consumentenbond en de ANVR hebben ontvangen, staat het totaal tot nu toe op 66.500 consumenten in Nederland die de vliegtaks onaanvaardbaar vinden.

De bezwaren zijn reeds in een gesprek op 14 maart 2007 door een zware luchtvaartdelegatie onder aanvoering van de BARIN kenbaar gemaakt aan minister Eurlings en staatssecretaris de Jager. In dit gesprek zijn de schadelijke gevolgen die de invoering van de vliegbelasting voor de Nederlandse economie teweeg zal brengen, toegelicht. Daarnaast is er toen al op gewezen dat een introductie van een vliegbelasting strijd oplevert met internationaal recht.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN