Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Maastricht Aachen Airport zal de rechter om vernietiging van de vliegbelasting vragen

Nieuwjaarstoespraak 8 Jan.08

Op 8 januari 2008 hield Jan Tindemans, Bestuursvoorzitter van de Holding Businesspark Luchthaven Maastricht, zijn jaarlijkse toespraak tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie. In deze toespraak werd er teruggekeken op het jaar 2007, maar werden vooral de nieuwe bedrijfsstructuur, huisstijl en toekomstplannen gepresenteerd.

Vervoerscijfers 2007

De passagiersaantallen voor 2007 vielen, zoals verwacht, laag uit. Er maakten 160.000 passagiers gebruik van Maastricht Aachen Airport. Het aantal afgehandelde tonnen vracht steeg daarentegen met 5% naar 81.000 ton. De verwachtingen voor 2008 zijn positief: 340.000 passagiers en 88.000 ton vracht.
In zijn speech benadrukte Jan Tindemans dat de geplande Ecotax echter roet in het eten kan gooien zonder dat deze belasting positieve effecten op het milieu heeft. Maastricht Aachen Airport zal dan ook de rechter om vernietiging vragen van de Ecotax.

Toekomstplannen

Het Businesspark MAA heeft in december 2007 van de Dienst Domeinen 35 hectare grond gekocht. Het bouwrijpmaken van het bedrijventerrein is inmiddels begonnen. Deel van dit bedrijventerrein is een nieuwe vrachtloods van 20.000 m2 met bijbehorend vrachtplatform. Eind 2008 moet deze loods operationeel zijn. Met de realisatie van de loods is een totale investering ruim 45 miljoen Euro gemoeid. Ook zal er, onder leiding van de gemeente Beek in 2008 begonnen worden met de aanleg van een nieuwe ringweg rond de luchthaven, hiermee is een totale investering van 10 miljoen Euro gemoeid.

Sander Heijmans zal per 1 maart 2008 aantreden als Chief Executive Officer van Maastricht Aachen Airport en Maastricht Handling Services. Sander Heijmans, per 1 juli 2007 in dienst getreden als Commercieel Directeur was voorheen Senior Vice President Passengers van Martinair.

Presentatie nieuw logo en bedrijfsstructuur

Nu de ontwikkeling van het bedrijventerrein in volle gang is, er het afgelopen jaar een aantal vastgoedobjecten is aangekocht en de Maintenance boulevard concrete vormen aanneemt, is de luchthaven klaar voor de toekomst. In samenwerking met van Zandbeek Communication & Events uit Maastricht heeft het nieuwe MAA dan ook een nieuw gezicht gekregen.

Om de band tussen de bedrijven te verduidelijken gaan de bedrijven voortaan verder onder 1 logo. De overkoepelende bedrijfsnaam wordt Aviation Valley. Hierbinnen blijven de bedrijven Maastricht Aachen Airport en Maastricht Handling Services voortbestaan met hun huidige naam en vertrouwde hoge service. Het businesspark zal de naam Aviation Valley Business Park dragen. Tevens krijgen de Maintenance Boulevard en het vastgoedbedrijf Aviation Valley Real Estate hiermee een duidelijke band met de overige activiteiten.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN