Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Klimaat: Doldriest

Elsevier Weekblad - door Simon Rozendaal - 26 Jan.08

Veel te ambitieuze Europese ambitie om CO≤-uitstoot te verlagen gaat ten koste van bedrijven

De Europese Unie heeft deze week ambitieuze energieplannen bekendgemaakt. In 2020 moet de uitstoot van het broeikasgas CO ≤ met 20 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen moet dan tot 20 procent zijn toegenomen en de energie-efficiŽntie met 20 procent gestegen.

De doelstelling lijkt lovenswaardig. De aanwijzingen worden immers ietwat sterker dat het klimaat door toedoen van de mens (het versterkte broeikaseffect) opwarmt. Toch rechtvaardigt die analyse niet de maatregelen die de Europese Unie deze week heeft uitgevaardigd.

Allereerst zal de Europese industrie door deze maatregelen zwaar worden gedupeerd. Vanaf 2012 zullen de rechten om CO ≤ te mogen uitstoten worden geveild - terwijl ze momenteel gratis worden uitgedeeld. Dit systeem geldt alleen in Europa. Dus zijn Europese bedrijven veroordeeld om met ťťn hand op de rug gebonden te vechten met concurrenten uit China, India en de Verenigde Staten, die beide handen vrij hebben.

De Europese industrie heeft ogenblikkelijk geprotesteerd tegen deze plannen. Zelfs president-directeur Jeroen van der Veer van Shell, dat zich steeds meer als 'groen' bedrijf wil profileren, gaat de Europese ambitie te ver, zo meldde hij middels een ingezonden brief in de Financial Times .

Ook wil Europa met subsidies gaan smijten om de opmars te bevorderen van energietechnieken waarvan lang nog niet vaststaat dat ze aantrekkelijk en beter zijn voor het milieu dan wel klimaat. Nu al stijgen voedselprijzen explosief omdat uit voedsel zogeheten biobrandstof wordt vervaardigd. Ten slotte zal er een aan het Sovjetsysteem herinnerende bureaucratie moeten worden opgetuigd om de handel in de emissierechten te bestieren.

En dat terwijl er een goed alternatief is: de markt. Naarmate de olieprijs verder stijgt, zullen bedrijven vaker overschakelen op andere energiebronnen en neemt de energie-efficiŽntie vanzelf toe.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN