Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

De Nederlandse Vliegbelasting / The Dutch Passenger Tax

Bron / Source: www.klm.com - Jan.08

KLM Conditions / Voorwaarden
Bron / Source: www.klm.com
Dutch / English

De Nederlandse vliegbelasting
Wat betekent het voor u?
Elke passagier die vanuit Nederland vertrekt krijgt er mee te maken. Vliegbelasting! Deze belasting geldt voor elke passagier die vertrekt - op 1 juli 2008 of later - van één van de luchthavens in Nederland*. De heffingen zijn voor alle luchtvaartmaatschappijen met vertrek vanuit Nederland gelijk.
* Luchthavens in Nederland: Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde, Eindhoven Airport en Maastricht Airport.
De meeste luchtvaartmaatschappijen heffen de vliegbelasting inmiddels al. KLM heeft ervoor gekozen de belasting te heffen op tickets met een vertrekdatum vanaf 1 juli 2008 die op of na 16 januari zijn uitgegeven.
Wat zijn de gevolgen voor u?
Reist u binnen de EU, of is uw reisafstand korter dan 2500 km., dan bedraagt deze belasting 11,25 euro per persoon. Vliegt u verder dan wordt er 45 euro per persoon doorbelast. Vanaf 16 januari past KLM de all-in tarieven aan voor tickets met een vertrekdatum vanaf 1 juli 2008.
Vragen:
In ons Vraag & Antwoordformulier krijgt u nog aanvullende antwoorden. Is uw vraag niet beantwoord, neem dan contact op met KLM via het telefoonnummer 0900 2635556 (€ 0,10 p.m.) .

=============================================
Air passenger tax
All passengers departing from the Netherlands will be liable to the new air passenger tax
How you will be affected
All passengers departing from the Netherlands will be liable to the new air passenger tax. The tax applies to each traveller who departs from one of the Dutch airports on 1 July 2008 or after. It will be the same for all airlines departing from the Netherlands.
* Dutch airports
Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde, Eindhoven Airport and Maastricht Airport.
Most airlines are already charging the air passenger tax. KLM has decided to implement it on January 16, 2008 on tickets with a departure date of 1 July or later, issued on or after 16 January.
What does this mean for me?
If you travel within the EU or your flight distance is less than 2500 km, the air passenger tax will amount to € 11.25 per person. Longer distances will be liable to a tax of € 45 per person. Starting January 16, KLM will change the all-in fares for tickets with a departure date of July 1, 2008 or later.

=============================================
Vraag & Antwoord
V: Wat is de vliegbelasting?
A: De vliegbelasting is een door de Nederlandse overheid ingevoerde belasting. Deze belasting moest verplicht geheven worden op alle vluchten die vertrekken vanuit Nederland vanaf 1 juli 2008.
V: Hoeveel bedraagt de vliegbelasting?
A: Voor alle* bestemmingen binnen de EU - of tot 2500 km. - bedraagt de vliegbelasting € 11,25 per persoon.
Voor alle* bestemmingen buiten de EU - of vanaf 2500 km. - bedraagt de vliegbelasting € 45 per persoon.
*Voor een aantal bestemmingen geldt een uitzondering. Zie onderstaand schema.
Uitzonderingen:
Bestemmingen in:
Turkije - EUR 11,25
Russische Federatie - EUR 11,25
Libië - EUR 11,25
Marokko en Algerije - EUR 45
Canarische Eilanden/Azoren/Madeira - EUR 45
V: Wanneer en hoe wordt de vliegbelasting in rekening gebracht?
A: De vliegbelasting wordt door de exploitant van de luchthaven doorberekend aan de luchtvaartmaatschappijen.
KLM zal deze kosten via de ticketprijs doorberekenen aan de passagiers. Met ingang van 16 januari a.s. past KLM de prijzen voor tickets aan met een vertrekdatum vanaf 1 juli 2008.
V: Ik vlieg met Air France via Parijs naar mijn eindbestemming. Welk belastingtarief moet ik betalen?
A: De eindbestemming is bepalend voor de hoogte van de vliegbelasting. Als deze buiten de EU ligt - of als de afstand verder is dan 2500 km. - geldt het hoge tarief.
V: Is de hoogte van de vliegbelasting voor een enkele reis ticket hetzelfde als voor een retourticket?
A: Ja, de vliegbelasting voor een enkele reis ticket is even hoog als voor een retourticket. De vliegbelasting geldt alléén voor vertrekkende vluchten vanuit Nederland.
V: Komt de vliegbelasting ten goede aan de luchtvaartmaatschappij?
A: Nee, luchtvaartmaatschappijen zijn wettelijk verplicht deze belasting te heffen en het volledige bedrag af te dragen aan de Nederlandse overheid.
V: Ik moet mijn ticket annuleren. Heb ik recht op restitutie van de vliegbelasting?
A: Ja, de vliegbelasting is restitueerbaar. Voor restitutie van de rest van het ticketbedrag moet u rekening houden met de voor uw ticket geldende tariefsvoorwaarden.
V: Ik heb enige tijd geleden een vliegreis geboekt via een reisagent, maar heb nog geen e-ticket ontvangen. Moet ik nu de vliegbelasting betalen?
A: De datum van ticketuitgifte is bepalend. Als uw ticket voor 16 januari 2008 wordt uitgegeven, dan betaalt u geen vliegbelasting. Bij ticketuitgifte op of na 16 januari moet u de vliegbelasting wel betalen.
V: Moet ik de vliegbelasting ook betalen als mijn vertrekdatum verandert?
A: Alléén als de vertrekdatum wijzigt naar 1 juli 2008 of later wordt de vliegbelasting in rekening gebracht. De boekingsdatum heeft hier geen invloed op.
V: Geldt de vliegbelasting voor Award tickets als je Flying Blue member bent?
A: Ja, de vliegbelasting geldt voor iedere vertrekkende passagier vanuit Nederland met een vertrekdatum vanaf 1 juli 2008.

===============================================
Questions

FAQ
V: What is the air passenger tax?
A: The air passenger tax has been levied by the Dutch government and is compulsory on all flights departing from the Netherlands from July 1 2008.
V: How much is the flight tax?
A: For all* destinations within the EU – or up to 2500 km – the air passenger tax amounts to € 11.25 per person. For all* destinations outside the EU – or more than 2500 km - the air passenger tax is € 45 per person.
* Exceptions apply to a few destinations: see chart below.
Exceptions:
Destinations:
Turkye - EUR 11,25
Russian Federation - EUR 11,25
Libya - EUR 11,25
Marocco and Algeria - EUR 45
Canary Islands/Azores/Madeira - EUR 45
V: When and how is the air passenger tax charged?
A: The proprietor of the airport passes the tax on to the airlines. KLM will pass these costs on to the passenger in the ticket price. Starting January 16, 2008 KLM will change all ticket prices for tickets with a departure date of July 1 or later.
V: I am flying with Air France to my final destination with a transfer in Paris. How much air passenger tax will I have to pay?
A: The final destination determines the level of the air passenger tax. If this is outside of the EU or further than 2500 km you will be charged the higher rate.
V: Is the flight tax rate the same for a one-way and a return ticket?
A: Yes, the air passenger tax for a single ticket is the same as the tax on a return ticket. The air passenger tax only applies to flights departing from the Netherlands.
V: Do airlines benefit from the air passenger tax?
A: No, airlines are legally obliged to charge these taxes and pass the full amount on to the Dutch government.
V: I have to cancel my flight. Can I get a refund for my flight tax?
A: Yes, the flight tax can be refunded. Any possible reimbursement of the rest of the ticket price depends on the applicable fare regulations.
V: I recently booked a flight at a travel agent but have yet to receive my e-ticket. Do I have to pay the air passenger tax?
A: The answer depends on the date the ticket was issued. If your ticket was issued before January 16, 2008, you will not have to pay the air passenger tax. After January 16 you will be liable.
V: Do I have to pay the air passenger tax if my departure date changes?
A: You will only have to pay the air passenger tax if the departure date is changed to July 1, 2008 or later. The booking date has no effect.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN