Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

BARIN spant kort geding aan vanwege vliegtaks

Zakenreis.nl NIEUWSBRIEF 29 Jan.08

BARIN, de belangenvereniging van alle airlines die op Nederland vliegen inclusief de KLM, heeft besloten een kort geding aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege de vliegtaks die per 1 juli a.s. wordt ingevoerd. Dit heeft de nieuwe voorzitter van de BARIN, de heer Huib Gorter (regional manager Continentaal Europa - Malaysia Airlines) bekendgemaakt. De aanvang van de rechtszaak staat gepland op 5 maart a.s.

Volgens de BARIN is de vliegbelasting in strijd met het Verdrag van Chicago. "De Nederlandse Staat is partij bij dit verdrag en mag geen belasting heffen die verboden is door dit Verdrag. Een belastingheffing op het enkele vertrek van een vliegtuig uit een land, zonder dat daar een prestatie tegenover staat, is verboden volgens het verdrag van Chicago. Daarom acht de BARIN de Nederlandse regeling van de vliegbelasting ongeldig."
De visie van de BARIN wordt ondersteund door de Belgische Raad van State, die een met de Nederlandse vliegtaks vergelijkbare Belgische vliegbelasting in strijd met het Verdrag van Chicago en daarmee ongeldig heeft verklaard. Ook een Nederlandse hoogleraar luchtrecht onderschrijft de visie van de BARIN, aldus de belangenvereniging in een toelichting. BARIN wil in de procedure zakelijk laten toetsen door de rechter of het heffen van een vliegbelasting door de overheid in strijd is met de internationale afspraken waaraan diezelfde overheid zich heeft gebonden in het Verdrag van Chicago.
Volgens BARIN worden de belangen van haar leden ernstig geschaad door de invoering van de vliegtaks. Doordat deze belasting alleen geldt voor vertrekkende passagiers in Nederland en in omringende landen geen sprake is van een dergelijke belasting zijn de negatieve economische gevolgen voor de luchtvaart enorm. “Door het kortzichtige belang van vulling van de staatskas op korte termijn, is er geen oog voor de negatieve consequenties van deze belasting: verplaatsing van vliegverkeer naar het buitenland, alternatieve vervuilende vervoersstromen, vermindering werkgelegenheid, verminderde economische groei rondom de Nederlandse luchthavens en de betreffende regio’s. Normaliter zou een economisch beleid een zorgvuldige afweging veronderstellen tussen de baten en de lasten van een dergelijke belasting nu en in de toekomst. In Denemarken waar de luchtvaartsector op vergelijkbare wijze is belast, is deze belasting al weer teruggedraaid vanwege de aanzienlijke schadelijke gevolgen in de Scandinavische regio,” aldus de BARIN.
De verwachte economische schade van de vliegtaks is groot, terwijl de beoogde milieuwinst niet-bestaand is. Volgens BARIN levert de belasting een verlies op van 12.000 banen in de regio-Amsterdam. De toeristensector levert 285 miljoen euro in en Schiphol verliest 4,5 miljoen passagiers. De totale schade voor de Nederlandse economie ligt rond de 1 miljard euro, veel meer dus dan de becijferde opbrengst van de vliegtaks van 350 miljoen euro per jaar.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN