Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Schiphol Group en ANVR dagen Staat om vliegbelasting

Schiphol Group & ANVR - 4 Feb.08

Schiphol Group en de ANVR laten vandaag via een gezamenlijk persbericht weten, in navolging van de BARIN, gezamenlijk een kort geding aan te spannen tegen de Staat om de invoering van de vliegbelasting te voorkomen. Beide partijen vechten het principe van de heffing aan.

Het kort geding dient op 5 maart bij de rechtbank in Den Haag. Tegelijkertijd dient het geding dat de BARIN, de brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland, heeft aangespannen tegen de invoering van de vliegbelasting.

Ook de Schiphol Group en de ANVR delen de mening van de BARIN dat de vliegbelasting in strijd is met de internationale afspraken en regelgeving. Bovendien levert de vliegbelasting nauwelijks tot geen milieuwinst op: enerzijds omdat passagiers uitwijken naar en vertrekken vanaf luchthavens in het buitenland, en anderzijds omdat passagiers daarvoor (extra) vervuilende autokilometers moeten maken. Daarbij is de heffing niet gekoppeld aan uitstoot en ontneemt de belasting de luchtvaartsector de middelen om zelf in maatregelen te investeren.

Schiphol Group stelde eerder dat de vliegbelasting ten koste gaat van de concurrentiepositie van de luchthaven. De maatregel leidt tot het vertrek van luchtvaartmaatschappijen en een daling van het aantal passagiers. Daarbij leidt de vliegbelasting tot het verlies van arbeidsplaatsen. De maatregel is ook strijdig met het beleid voor de verdere ontwikkeling van de mainport Schiphol als pijler van de Nederlandse economie, en voor de Nederlandse economie in het algemeen.

Reisbrancheorganisatie ANVR heeft zich eerder krachtig verweerd tegen de vliegbelasting, onder meer door het aanbieden aan de Tweede Kamer van bijna 50.000 handtekeningen van de website www.stopdevakantiebelasting.nl.. BARIN voert sinds 19 september j.l. nog steeds de website aktie IK VERTICKET waarbij zij de consument en werknemer in de luchtvaart en reisbranche oproepen hun standpunt tegen deze vliegbelasting te ondersteunen.

De ANVR en Schiphol Group achten het niet verstandig alleen in Nederland, zonder overleg met buurlanden een vliegbelasting in te voeren, terwijl binnen afzienbare tijd het EU-voorstel met betrekking tot de emissiehandel voor de luchthaven wordt ingevoerd.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN