Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

easyJet COO: Vliegtax gemiste kans voor milieu

Staatscourant nr. 199, door Paulus Eras 15 Oct.07

Het kabinet wil met een vlakke belasting vertrekkende luchtvaartpassagiers vanuit Nederland mee laten betalen aan de bestrijding van milieuvervuiling. Met deze keuze mist het kabinet een mooie kans om op korte termijn een fiscale maatregel te treffen die, anders dan de voorgestelde vliegbelasting, wťl een directe relatie heeft met de schadelijke uitstoot van vliegtuigen en bovendien een aanmoediging is voor luchtvaartmaatschappijen in schone oplossingen te investeren. Dat vindt drs. ing. Cor Vrieswijk, directeur Operationele Zaken van luchtvaartprijsvechter easyJet.
De Haagse politiek heeft het voorstel op tafel gelegd per vanuit Nederland vertrekkende luchtvaartpassagier een vlakke belasting te heffen: 11,25 euro op vluchten binnen de Europese Unie en naar andere bestemmingen tot 2500 kilometer van de luchthaven van vertrek, en 45 euro op vluchten naar bestemmingen daarbuiten.
De maatregel ontziet transferpassagiers, vrachtvluchten en de privťluchtvaart. De achterliggende gedachte is dat deze maatregel een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen milieuvervuiling. De luchtvaart is in de ogen van het kabinet een van de grotere vervuilers.
Maar u bent het daarmee niet eens?
Dat de luchtvaart zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het om verbetering van het milieu gaat, is prima. Maar de manier waarop kan zoveel beter. Als je naar het regeerakkoord kijkt, staat daar al in dat het kabinet duurzame productie en consumptie wil stimuleren door financiŽle prikkels in te voeren. De vliegbelasting vloeit voort uit die gedachtegang. En vervolgens komt er een belasting waarbij elke relatie met milieu ontbreekt en die juist niet datgene doet wat het kabinet wil bereiken: duurzame productie en consumptie stimuleren. Het is maar zeer de vraag of deze maatregel leidt tot gunstige effecten voor het milieu.
Kortom?
Ik vind het een simplistische, onvoldoende doordachte manier om de schatkist te vullen en om problemen rond het rijksuitgavenpatroon op te lossen. Het blijft gewoon een Nederlandse belastingmaatregel die nagenoeg niet bijdraagt aan de wereldwijde vermindering van de uitstoot.
Natuurlijk, elke sector in dezelfde positie reageert op dergelijke maatregelen op identieke wijze. Maar geen zinnig mens kan toch tegen vermindering van milieuvervuiling zijn?
Zeker, de luchtvaartindustrie realiseert zich terdege zijn verantwoordelijkheid op milieugebied. De luchtvaartindustrie wil duurzaam ondernemen. Het milieudossier is een van de vaste punten op de agenda. We overleggen ook voortdurend met vliegtuigbouwers en fabrikanten van motoren over milieuvriendelijke ontwerpen en concepten.
Heeft u niettemin een oplossing in huis om uit deze impasse te geraken?
Ons idee is: als er dan toch een belastingmaatregel moet komen, richt die dan zo in dat het milieu er wel mee is gebaat, belast de vlucht op basis van het vliegtuigtype en de te vliegen afstand, en niet de passagier. Vanuit Nederland vliegen maar zo'n 45 verschillende vliegtuigtypen en van elk type is de gemiddelde CO2-uitstoot te schatten. EuroControl heeft daar een model voor. En van elke vlucht vanaf de Nederlandse luchthavens weten we de bestemming.
Op die manier stimuleer je daadwerkelijk de luchtvaartmaatschappijen tot meer efficiency, bijvoorbeeld door het aantal passagiers per vlucht te vergroten.
Wat maakt deze oplossing nou zo bijzonder?
De eenvoud van de methodiek, waardoor invoering op korte termijn mogelijk is. Maar belangrijker nog: het feit dat er een nagenoeg directe koppeling wordt gelegd met de CO2-uitstoot. Dat zou het draagvlak aanzienlijk moeten verhogen en de luchtvaartmaatschappijen moeten aanzetten tot het efficiŽnter inzetten van de machines en het investeren in schoner materieel. Juist dat element van efficiency ontbreekt ten enen male in het regeringsvoorstel.
Vergelijk bijvoorbeeld een vlucht van Schiphol naar Londen met een vlucht van Schiphol naar Kuala Lumpur. De CO2-uitstoot van de intercontinentale vlucht ligt bijna zeventig keer zo hoog als die van de vlucht op Londen. Toch betalen de passagiers maar vier keer zoveel belasting. Zoiets is geen stimulans voor de luchtvaartmaatschappijen om milieuefficiŽnter te opereren. De door ons voorgestane methodiek maakt daar korte metten mee.
Maar dat is hoopgevend. Heeft u al bij het openbaar bestuur aan de bel getrokken?
Al in juni hebben we bij de verschillende betrokken departementen onze voorstellen neergelegd, maar daar is, ondanks aanvankelijk ambtelijk enthousiasme, niets meer mee gedaan. Het model is door de ambtenaren goed ontvangen en bij sommige politieke partijen ook, ze vinden dit een slimme belasting. Nu maar hopen dat de Tweede Kamer de daad bij het woord voegt en de regering dwingt voor het alternatief te gaan.
In Groot-BrittanniŽ vigeert een vergelijkbare ticketbelasting. De Britse autoriteiten blijken wel oren te hebben naar ons model. Juist de afgelopen week heeft de Britse regering bekend gemaakt dat zij de vlakke belasting wil vervangen door het door ons voorgestelde model. Mijn advies is: Den Haag, vergroot het maatschappelijk draagvlak. Het alternatief voor de vliegbelasting ligt voor het oprapen.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN