Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

BARIN pleit tegen de vliegtaks bij de rechter

Zakenreis.nl NIEUWSBRIEF 5 Mar.08

De BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) heeft vandaag tijdens een kort geding in Den Haag bepleit dat de vliegtaks die met ingang van 1 juli a.s. wordt geheven, onrechtmatig is.
De regering wil 350 miljoen euro per jaar binnenhalen door uit Nederland vertrekkende passagier op korte afstanden 11,25 euro per ticket en op lange afstanden 45 euro per ticket te laten betalen.

Ook de Schiphol Groep, de ANVR, Maastricht Aachen Airport en Corendon lieten van zich horen tijdens de rechtzaak. Het belangrijkste argument van de reispartijen tegen heffing van de vliegtaks was dat het strijdig is met het Verdrag van Chicago.
Dit verdrag werd in 1944 opgesteld om de ontwikkeling van de burgerluchtvaart wereldwijd te stimuleren in het kader van de economische heropbouw. Nederland is een van de circa 190 landen die het verdrag hebben ondertekend, wat betekent dat onze nationale wetten niet strijdig mogen zijn met bepalingen in het verdrag.

Volgens de BARIN, Schiphol, ANVR, Maastricht Aachen Airport en Corendon stelt artikel 15 in het Verdrag van Chicago dat ‘een staat geen heffingen mag opleggen voor het enkele recht van vertrek uit zijn grondgebied van een vliegtuig of van daarmee vervoerde personen’.

Volgens de reisorganisaties rechtvaardigt de milieudoelstelling de invoering van de vliegbelasting niet. “Het verwezenlijken van deze doelstelling mag niet geschieden op een wijze die in strijd is met het Verdrag van Chicago. Er staat geen tegenprestatie tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van het financieren van faciliteiten. De tekst van artikel 15 is hierin heel duidelijk: een dergelijke ‘charge’ mag niet worden geheven,” aldus prof. mr. H. de Ru, de raadsman van de BARIN in zijn pleidooi.

De vertegenwoordigers van de Nederlandse staat beargumenteerden daarentegen dat de in artikel 15 genoemde heffingen enkel betrekking hebben op luchthavengelden en ‘soortgelijke heffingen’. Struikelpunt is het in het Verdrag gebruikte woord ‘charges’.

In een welles-nietes discussie zegt de BARIN dat belastingen onder het begrip ‘charges’ vallen; de staat is die mening echter niet toegedaan. “ICAO zegt zelf dat in het Verdrag van Chicago nauwelijks aandacht is besteed aan fiscale aangelegenheden. Dat is ook logisch, want in artikel 1 wordt de soevereiniteit van de contractstaten erkend. Het zou vreemd zijn wanneer vervolgens in artikel 15 in een bijzin het heffen van belastingen wordt verboden, wat niet iets is waar staten buitenlandse inmenging in dulden. Maar zelfs als artikel 15 belastingen zou behandelen, dan nog is de vliegbelasting niet in strijd met dit artikel. Artikel 15 legt namelijk het recht op vrije doorgang vast zonder financiële beperkingen. Het betreft zeg maar het heffen van tol in de lucht en heeft niets te maken met de vliegbelasting.”

Andere punten waarover de rechter zich zal moeten uitspreken is of de vliegbelasting in strijd is met het in het EG-verdrag vastgelegde vrije verkeer van diensten (Schiphol/ANVR), of het verkapte staatssteun betreft aan Schiphol, omdat transferpassagiers de belasting niet hoeven te betalen (Maastricht Aachen Airport) en in hoeverre de grens van 2.500 kilometer moet worden gehandhaafd (Corendon).

www.zakenreis.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN