Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Rechter bepaalt doorgaan vliegtaks;

De Telegraaf - door Fred Soeteman - 6 Mar.08

Branche vreest uittocht naar buitenlandse luchthavens

Opschorting van nieuwe wet geist


DEN HAAG donderdag De Haagse rechter mr. R. Paris gaat uitmaken of vliegen vanuit Nederland in n klap tientjes duurder mag worden.

Een drom advocaten heeft hem gisteren in kort geding namens de luchtvaart- en toerismebranche bezworen om de nieuwe wet die de vliegtaks per 1 juli introduceert, op te schorten, alleen al om te voorkomen dat passagiers hun heil gaan zoeken op luchthavens net over de grens.

De overheid denkt met de vliegtaks 350 miljoen euro binnen te kunnen halen. Zij wil 'de maatschappelijke (vervuilings)kosten van vliegen' in de marktprijzen tot uitdrukking laten komen.

Verdragen

De nieuwe belastingheffing is volgens de advocaten echter in strijd met het EG-verdrag en het Verdrag van Chicago (1944) dat een staat verbiedt rechten of heffingen op te leggen 'voor het enkele recht van het vertrek uit zijn grondgebied,' zoals mr. H.J. de Ru, het uitdrukte als advocaat van BARIN, de organisatie van luchtvaartmaatschappijen.

Daarmee roerde hij de kern aan van het meningsverschil met de staat. Want landsadvocaat mr. G. Houtzagers beklemtoonde dat het verdrag destijds alleen doelde op ongewenste 'tolheffing in de lucht', dus op de eis - zoals in Rusland - dat betaald wordt voor het vliegen over het grondgebied van een staat.

Naast BARIN vochten ook de luchthaven Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport, Rotterdam Airport, de ANVR en reisonderneming Corendon de rechtmatigheid van de nieuwe taks aan.

Voor bestemmingen buiten de EU en verder weg dan 2500 kilometer wordt een ticket 45 euro duurder. Anders blijft 't bij 11,25 euro. Als de heffing doorgaat, is een gezin met twee kinderen voor het vliegen naar Antalya in Turkije 180 euro meer kwijt dan nu, zo rekende advocaat mr. M. Essers voor.

Mr. B. Drijber van het kantoor van de landsadvocaat relativeerde: "Menig passagier tussen het inchecken en het aan boord gaan mr uitgeeft dan die 11,25." Daarom, meende hij, zullen ook niet veel mensen afhaken als bijvoorbeeld hun prijsvechtersticket naar Rome van 29 euro straks 40,25 euro moet kosten.

Aangevoerd werd ook dat sprake zou zijn van 'staatsteun' voor met name Schiphol, aangezien transferpassagiers - 42% van Schiphols quotum - nt hoeven te betalen. Daarom had de staat zijn belastingplan ook eerst moeten voorleggen aan de Europese Commissie, was de stelling. Maar landsadvocaat mr. G.J.H. Houtzagers had een verrassing: in oktober jl. hebben Nederlandse autoriteiten het wetsvoorstel (informeel) voorgelegd aan de commissie.

Het verantwoordelijke directoraat-generaal bleek geen bezwaren te hebben tegen de vliegbelasting, zei hij. Bovendien lanceerde de commissie zelf al in 2005 ideen voor een tickettaks op Europees niveau.

De advocaten van de vliegmaatschappijen en de ANVR zeiden dat het aantal reizigers mogelijk met tien procent terugloopt als het belastingplan, goedgekeurd door de Kamer, gewoon doorgaat. En de betrokken ondernemingen worden op hoge kosten gejaagd.

Uitspraak: 19 maart

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN