Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Schiphol op één na duurste luchthaven, mede door de vliegbelasting

9 May 08

Schiphol was in 2007 wederom goedkoper voor het landen en opstijgen van vliegtuigen dan zijn drie grootste concurrenten, veroorzaakt op aandringen van de luchtvaartmaatschappijen de tarieven te bevriezen en t feit dat op instignatie van de airlines de NMa de luchthaven dwong de tarieven per Nov.07 met ruim 8% te verlagen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd. In de vergelijking tussen negen luchthavens komt Londen Heathrow als duurste en Madrid als de goedkoopste uit de bus. Schiphol neemt in 2007 een vijfde plaats in.

De tarieven die door de luchthaven en de overheid gerekend worden op Schiphol zijn in 2007 nauwelijks gestegen ten opzichte van 2006. Tussen 2003 en 2007 is de stijging van de tarieven op Schiphol in vergelijking tot de andere luchthavens is volgens het Ministerie gemiddeld te noemen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat wanneer de vliegbelasting al in 2007 zou zijn ingevoerd, Schiphol de op één na duurste luchthaven in dit onderzoek zou zijn geweest, hetgeen mede door de vliegbelasting in 2008 ook daadwerkelijk 't geval zal zijn. Ongeveer een kwart van de totale tariefsopbrengsten op Schiphol komt in 2007 voort uit de ‘security service charge’. Op de meeste andere luchthavens gelden vergelijkbare aandelen securitygelden of –heffingen. Echter worden alleen in Nederland deze heffingen volledig aan de luchtvaartmaatschappijen doorbelast. In andere landen nemen overheden een (soms aanzienlijk) deel van deze veiligheids heffingen, grotendeels t.b.v. de nationale veiligheid, voor hun rekening.

Het vergelijkend onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd als onderdeel van het Kabinetsstandpunt Schiphol. Het geeft een overzicht van de opbrengsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en zogenaamde ‘Air Traffic Control’ heffingen op negen grote Europese vliegvelden. Per luchthaven is berekend wat er in de zomerperiodes van 2003, 2006 en 2007 betaald moest worden voor een vergelijkbaar pakket aan vliegverkeer. De luchthavens die onderdeel uitmaken van deze vergelijking zijn Brussel, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Gatwick, Londen Heathrow, Madrid, München, Amsterdam Schiphol en Zürich.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN