Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Noodkreet KLM-topman Hartman aan de politiek

Zakenreis - 12 Jun.08

President-directeur Peter Hartman van KLM heeft een brief op poten gestuurd aan de Tweede Kamer. Hartman waarschuwt daarin dat de internationale positie van Schiphol en het KLM-netwerk worden bedreigd door de stijgende kosten waarmee KLM zich geconfronteerd ziet. “Ik vraag de overheid geen compensatie voor de brandstofkostenexplosie,” schrijft Hartman aan de volksvertegenwoordigers. “Het is aan ons als bedrijfsleven om daar in de markt een oplossing voor te vinden. KLM heeft in de afgelopen negentig jaar laten zien dat zij de nodige stormen kan doorstaan. Evenmin bepleit ik ontheffing van de inspanningen om de luchtvaart duurzamer te maken. KLM is vast van plan daarmee door te gaan en voorop te blijven lopen in de wereld. Wij hanteren de internationale 4-pijler strategie voor een agressieve klimaataanpak. Daarbij leggen wij onszelf zware verplichtingen op. Wel vraag ik uw medewerking om in deze situatie te voorkomen dat de luchtvaart wordt ‘doodgedrukt’ door kostenverhogingen als gevolg van wetgeving die is gebaseerd op een achterhaalde realiteit.”


Hartman doelt daarbij op het meest recente ontwerp van het emissiehandelssysteem (EHS) en de vliegtaks. KLM was lange tijd voorstander van het EHS, waarbij luchtvaartmaatschappijen het recht krijgen bepaalde hoeveelheden schadelijke stoffen (vooral kooldioxide) uit te stoten. Gaan ze daarover heen, dan moeten ze rechten bijkopen bij andere, minder vervuilende bedrijven. Zijn ze zuiniger, dan kunnen ze overblijvende rechten doorverkopen. In Europa wordt het systeem in 2011 van toepassing op alle intra-Europese vluchten. Een jaar later zou EHS ook moeten gaan gelden voor vluchten tussen de EU en derde landen – en dus voor niet-EU-carriers. Waar Hartman nu echter over valt, is het plan van de EU om een deel van de toegekende hoeveelheid emissierechten te veilen. “Dit leidt tot een verdrievoudiging van de kosten, voor KLM circa 400 miljoen euro per jaar, en pakt desastreus uit voor de Europese luchtvaartmaatschappijen en hun mainports. EHS was bedoeld als middel om emissies te verminderen, maar intussen voeren andere motieven de boventoon: tegengaan van economische groei en vulling van de schatkist door maximale veiling van emissierechten. Behalve onszelf, schrikt dit extreme voorstel ook onze partners elders in de wereld af, die wij juist proberen te overtuigen om zich aan te sluiten bij een EHS, in het belang van eerlijke concurrentie en in het belang van mondiale vermindering van de CO2-uitstoot,” aldus Hartman in zijn brief.


Volgens de KLM-topman vinden beide maatregelen hun oorsprong in een ‘achterhaalde context’. De luchtvaart groeide met dubbele cijfers, de brandstofprijs bedroeg 50 dollar en de maatschappijen waren nog maar net begonnen met een gerichte CO2-aanpak toen de ideeën voor het EHS en de vliegtaks werden geboren. “Intussen – op het moment van besluitvorming over EHS en invoering van de vliegbelasting – is de groei van de luchtvaart afgevlakt tot nog geen kwart van wat het was, is de brandstofprijs toegenomen met 250 procent en is de luchtvaart 7,5 procent CO2-efficiënter geworden en in het geval van KLM zelfs gekomen tot een harde verplichting tot volledig CO2-neutrale groei tussen 2007 en het beoogde moment van invoering van EHS, 2012,” aldus Hartman. “Economische schade leidt niet tot milieuwinst. Ik geloof niet dat het klimaatprobleem minder wordt als een voortrekker zoals Nederland zich klein maakt door zich uit de markt te prijzen. Integendeel, ik ben van mening dat Nederland en Europa juist veel te bieden hebben bij het ontwikkelen van echte oplossingen voor dit urgente mondiale probleem. Economie en ecologie moeten hand-in-hand gaan. Een gezond rendement is onmisbaar voor innovatie en geloofwaardig leiderschap.”


Tot slot verwijst Hartman het beeld dat de luchtvaart de dans ontspringt als het gaat om publieke heffingen of betalingen, naar het rijk der fabelen. “Als enige vervoerstak betaalt de Nederlandse luchtvaart volledig de eigen infrastructuur (250 miljoen euro per jaar voor KLM Groep), beveiliging (115 miljoen euro), verkeersleiding (47 miljoen) en geluidisolatie (500 miljoen euro tot 2015, dit is meer dan al onze concurrenten op hun respectieve luchthavens bij elkaar betalen). Daarnaast investeert KLM zeer veel in maatregelen om de overlast rond Schiphol te beperken. Uit overheidsonderzoek blijkt dat Schiphol na invoering van de vliegbelasting, na Heathrow de duurste luchthaven van Europa is geworden. Het moge duidelijk zijn dat eenzijdige stapeling van kosten in een internationale markt niet onbeperkt kan plaatsvinden.”
Click on: www.zakenreis.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN