Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

MINDER KLACHTEN VAN MINDER MENSEN OVER SCHIPHOL IN 2007

Pressrelease NVLS and LVNL 27 Jun. 08

Schiphol. Het aantal klachten over het luchtverkeer rond Schiphol is gedaald, evenals het aantal mensen dat een klacht indiende. In het gebruiksjaar 2007 - van 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007 - zijn in totaal 637.362 klachten geregistreerd, 19% minder dan in het gebruiksjaar 2006. Toen werden 783.721 klachten geregistreerd.

Het aantal personen dat een klacht indiende daalde met 19% van 7.404 naar 6.026.

In de afgelopen vier jaar is het aantal personen dat een klacht indiende met bijna de helft, 42%, afgenomen.

Het aantal gemelde klachten daalde in die periode met 10%. Dit blijkt uit de Klachtenrapportage 2007 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).

Analyse

De Klachtenrapportage 2007 is de eerste waarin Bas een belangrijk aandeel heeft gehad. De klachtenrapportage maakt voor het eerst onderscheid tussen de meerderheid van de klagers, 94%, en de kleine minderheid van 6% die verantwoordelijke is voor 90% van de klachten. Met het aanbrengen van dit onderscheid ontstaat een beter beeld van het klachtenpatroon.

Ook anders dan in voorgaande klachtenrapportages wordt nu ingegaan op operationele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld baanonderhoud, in relatie tot het aantal klachten. Zo blijkt uit de analyse dat wijzigingen in het baangebruik leiden tot pieken in het aantal klachten.

De meeste klachten hadden betrekking op het gebruik van de Polderbaan.

Net als in de voorgaande jaren zijn ook het afgelopen gebruiksjaar in de zomer en tijdens weekeinden en op feestdagen meer klachten ingediend dan in de winter en door de week.

Bas

Op 1 juni jl. bestond Bas 1 jaar. Omwonenden van Schiphol kunnen sinds 1 juni vorig jaar bij Bas terecht met vragen en klachten over het vliegverkeer. Bas heeft, op basis van het Kabinetsstandpunt 2006, waarin is aangegeven dat de klachtenbehandeling door de sector moet worden gedaan, de klachtenregistratie en informatievoorziening overgenomen van het Informatie en Klachtenbureau van de CROS. Initiatiefnemers van Bas zijn Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. Bas is bij omwonenden inmiddels redelijk bekend . De website van Bas wordt gemiddeld door 257 bezoekers per dag bezocht en ook telefonisch wordt Bas veel benaderd. Het afgelopen jaar is gebruikt om in kaart te brengen hoe de toegankelijkheid van Bas en de informatievoorziening via Bas verder kunnen worden verbeterd. Zo wordt nu nieuw klachtenregistratiesysteem ontwikkeld dat de klachten niet alleen registreert, maar waarmee deze ook diepgaander kunnen worden geanalyseerd.

Dit om meer inzicht te krijgen waar in de omgeving hinder ontstaat en door welke bronnen om daarmee mogelijke oplossingen dichterbij te brengen. Voor de klachtenanalyse over het volgende gebruiksjaar 2009 zal gebruik worden gemaakt worden van dit nieuwe systeem.

De volledige Klachtenrapportage 2007 staat op www.bezoekbas.nl en op www.crosnet.nl en www.lvnl.nl

Noot voor de redactie:
Met vragen kunt u bellen naar:
- Corporate Communications Luchtverkeersleiding Nederland op 020-406 2178 en
- Persvoorlichting Schiphol Group op 020-601 2673Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN