Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Works Councils of KLM, transavia.com and Martinair present petition against Dutch Ticket Tax to Parliament

1 Jul.08

The Works Councils of KLM, transavia.com and Martinair will present a petition to the members of the Parliament on July 1, the date of implementation of the Dutch ticket tax. This will take place in the Parliament in The Hague at 13.15 hours.

Content: no unilateral cost increases, as it not only leads to 'leakage' of passengers and CO2 to other regions, but also of employment.

Setting: delegation dressed in uniforms will hand over petition to the chairmen of the Finance committee and the Transportation committee of Parliament.

PETITIE

KLM - MARTINAIR - TRANSAVIA.COM


Onderwerp: Gezamenlijke Ondernemingsraden tegen invoering vliegbelasting.

Aan de Vaste Kamercommissie Financiën en Verkeer & Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Met ingang van 1 juli 2008 wordt in Nederland de vliegbelasting ingevoerd. Deze rijksbelasting, die gaat gelden voor alle passagiers die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekken, zal naar verwachting 350 miljoen euro per jaar opleveren. Zij kost de Nederlandse economie echter meer dan ze oplevert. De schade die ontstaat is onder andere een gevolg van de te verwachten daling van het aantal passagiers. Veel van hen zullen uitwijken naar luchthavens net over de grens, met name in Duitsland.

De Ondernemingsraden van KLM, Martinair en transavia.com spreken hun grote zorg uit met betrekking tot deze te verwachten ontwikkelingen. Het doel van de belastingmaatregel om te komen tot een lagere groei van het vliegverkeer en daarmee tot een positief effect op het milieu wordt daarmee niet gehaald. Daarnaast zorgt deze wetgeving er voor, dat Nederlandse werkgelegenheid zich verplaatst naar het buitenland. Dat kan en mag in onze ogen niet de bedoeling zijn.

Ruim dertigduizend werknemers en hun gezinnen, onze collega’s, zijn voor hun inkomen direct afhankelijk van florerende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met een aantrekkelijke Luchthaven Schiphol als thuishaven. Zoals u weet is de Nederlandse burgerluchtvaart een bedrijfstak die dagelijks op het scherpst van de snede de concurrentie moet aangaan met buitenlandse branchegenoten. Dat doen wij als werknemers vol overgave en hopen dat ook (allemaal) in de toekomst met trots te kunnen blijven doen.

De Ondernemingsraden van KLM, Martinair en transavia.com zijn, als belangenbehartigers van alle medewerkers bij deze ondernemingen, tegen wetgeving die kosten onnodig opjaagt en daarmee de relatieve positie van de Nederlandse burgerluchtvaart verzwakt. Wij verzoeken u daarom als Volksvertegenwoordigers met klem, om ervoor te zorgen dat de vliegbelasting weer verdwijnt en er bovendien geen andere kostenverhogende wetgeving eenzijdig door Nederland wordt ingevoerd. Daarmee behouden KLM, Martinair en transavia.com als grote werkgevers in Nederland hun concurrentiepositie en behouden al onze luchtvaartcollega’s nu en in de toekomst hun baan.

Wij willen graag onze zorgen mondeling toelichten en wachten uw reactie af.

Getekend te Amstelveen en Schiphol 1 juli 2008,

Ondernemingsraad KLM - Voorzitter Mathi Bouts
Ondernemingsraad Martinair - Voorzitter Wout Pronk
Ondernemingsraad transavia.com - Voorzitter Hans Nijman


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN