Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

OR's KLM, Martinair en transavia.com op fiets naar Binnenhof (foto's)

www.luchtvaartnieuw.nl 1 Jul.08

DEN HAAG - Een afvaardiging van de ondernemingsraden van luchtvaartmaatschappijen KLM, Martinair en transavia.com trok dinsdag (1 juli) op de fiets naar het Binnenhof in Den Haag. Ze boden de Vaste Kamercommissies Financiën en Verkeer & Waterstaat een petitie aan tegen de dinsdag ingevoerde vliegbelasting. Ze noemen de invoering van de heffing slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Ze stellen dat ruim dertigduizend werknemers en hun gezinnen voor hun inkomen direct afhankelijk zijn van florerende luchtvaartmaatschappijen, met Schiphol als thuishaven. Op basis van internationaal gebruikte kengetallen wordt verwacht dat door de heffing de werkgelegenheid op en vlakbij de luchthaven 5.000 tot 10.000 arbeidsplaatsen kleiner zal zijn dan zonder heffing het geval was geweest.

“De opbrengsten van deze belasting, die naar verwachting 350 miljoen euro per jaar bedragen, is slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Aangezien de vliegbelasting in ons land wel wordt ingevoerd, maar in de ons omringende landen niet”, vinden de ondernemingsraden van de drie Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

PNL haalt uit naar regering
Het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) haalt dinsdag nogmaals uit naar de regering. Volgens de belangenorganisatie van de Nederlandse luchtvaart is het milieu niet de primaire drijfveer is geweest voor minister van Financiën Wouter Bos om de heffing in te voeren. Ook is het PNL van mening dat niet goed is nagedacht over de economische gevolgen van de invoering.

“Er zijn twee motieven denkbaar waarom de minister deze maatregel toch invoert: luchtvaart hoe dan ook beperken en luchtvaart gebruiken als melkkoe. Het zou minister Bos sieren als hij daar gewoon voor uit zou komen”, stelt het PNL in een verklaring. “Onder het mom van het milieu wordt met de ticketheffing enkel en alleen de schatkist aangevuld.” De organisatie vindt dat Den Haag haar aandacht beter kan richten op de opname van luchtvaart in een open emissiehandelssysteem.

Uit onderzoek door Stratagem bleek eerder dat invoering van de vliegbelasting de Nederlandse economie jaarlijks één miljard euro schade oplevert. Ook verdwijnt naar verwachting een fors aantal vliegverbindingen vanuit Nederland. Het CPB voorziet een daling van het passagiersaantal op de Nederlandse luchthavens van vijftien procent.

Van onze redactie
For photo's click on: www.luchtvaartnieuws.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN