Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

VLM zet de puntjes op de “i” inzake de ecologische impact van de luchtvaart

Persbericht VLM Airlines 25 Sep.08

VLM Airlines zet de puntjes op de “i” inzake de ecologische impact van de luchtvaart
Cijfermateriaal toont aan dat turbopropvliegtuigen milieuvriendelijker kunnen zijn dan hogesnelheidstreinen

25 september 2008 – VLM Airlines stelde vandaag cijfermateriaal voor dat de mythe ontkracht dat vliegen op korte afstanden binnen Europa schadelijker is voor het milieu dan het passagiersvervoer via hogesnelheidstreinen (HST). Kort na een uiteenzetting aan de pers, onthulde VLM Airlines een Fokker-50 waarop speciaal voor de gelegenheid de tekst ‘Green Machine’ werd aangebracht. Het vliegtuig zal onder andere worden ingezet op de lijn Amsterdam-London City Airport en op de routes van Rotterdam naar Hamburg, London City Airport en Manchester. Zo wil de luchtvaartmaatschappij de aandacht vestigen op het lage verbruik en de zeer beperkte CO2-uitstoot van de Fokker-50.

Aan de hand van onafhankelijke gegevens wordt aangetoond dat vliegtuigen, die op korte afstanden vliegen, per vervoerde passagier milieuvriendelijker kunnen zijn dan HST-treinen die tussen dezelfde steden rijden.

VLM Airlines, dat een vloot heeft van brandstofzuinige Fokker-50 turbopropvliegtuigen, stelt dan ook terecht dat de exploitanten van HST’s de werkelijke impact van hun activiteiten niet in aanmerking nemen. Ze houden immers geen rekening met de verborgen energiekost die gepaard gaat met hun activiteiten, zoals de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de elektriciteitsopwekking die noodzakelijk is om de treinen te laten rijden, het grote energieverlies tijdens de transmissie en de enorme ecologische voetafdruk bij het bouwen, onderhouden en gebruiken van spoorlijnen.

VLM Airlines wil met de 'Green Machine' de aandacht vestigen op het lage verbruik en de zeer beperkte CO2-uitstoot van de Fokker-50.

Wanneer deze factoren allemaal in rekening worden gebracht, dan hebben verschillende bronnen waaronder SANE, een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO), berekend dat de werkelijke gemiddelde CO2-emissiecijfers voor een korteafstandsvliegtuig 96 gram CO2 per passagier/kilometer bedraagt. Een auto met twee passagiers is goed voor 140 gram CO2 per passagier/km en voor een hogesnelheidstrein is het 150 gram, met andere woorden 56 percent hoger dan het cijfer voor een turbopropvliegtuig.

“Terwijl de toekomst van het milieu een bezorgdheid voor ons allen is, stellen wij tot onze grote ontstentenis vast dat de perceptie dat vliegen milieuvervuilend is en het spoor ‘groen’ steeds meer veld wint, zeker wanneer blijkt dat in bepaalde gevallen dit totaal onwaar is”, aldus Johan Vanneste, Managing Director van VLM Airlines. “Vermomd als een milieumaatregel willen bepaalde overheden nu een onrechtvaardige luchtvaarttaks die absoluut geen rekening houdt met de verschillende vliegtuigtypes. Uit studies blijkt immers dat turbopropvliegtuigen heel wat milieuvriendelijker zijn dan straalvliegtuigen, vooral op de korte afstand. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat het vaak groener is om over korte afstanden te vliegen dan te reizen op HST-netwerken, die zwaar gesubsidieerd worden met belastinggeld.”

- Einde -

In 2007 boekte VLM Airlines voor de tiende keer op rij winst. De luchtvaartmaatschappij telt 450 medewerkers en beschikt over een vloot van 18 Fokker-50’s. In 2007 vervoerde VLM Airlines 745.000 passagiers, 9% meer dan het jaar voordien. Sinds december 2007 maakt VLM Airlines deel uit van Air France-KLM Group.

Gezien meer dan 70% van de passagiers van VLM Airlines voor zakelijke doeleinden het vliegtuig nemen, begrijpt de luchtvaartmaatschappij maar al te goed de noden van de zakenreizigers. Daarom focust VLM Airlines zich op snelle en frequente verbindingen. Passagiers, die enkel handbagage hebben, kunnen bvb. tot 15 minuten voor het vertrek van het vliegtuig inchecken op London City Airport.

Eens de passagiers aan boord zijn, krijgen ze uitgebreide in-flight service met gratis dranken en sandwiches.

De vloot van VLM Airlines bestaat uit milieuvriendelijke turbopropvliegtuigen met een zeer lage CO2-uitstoot. De vliegtuigen zijn verder ook uitgerust met nieuwe ergonomische stoelen, die vervaardigd zijn uit kevlar. Dankzij een uniek systeem kan de stoel volledig achteruit hellen. Op die manier zit de reiziger heel wat comfortabeler, wat op ergonomisch vlak heel wat beter is.
www.flyvlm.com

SETTING THE RECORD STRAIGHT
(De puntjes op de “i”)

Luchttransport wordt doorgaans afgeschilderd als de minst milieuvriendelijke manier om zich te verplaatsen. Hogesnelheidstreinen en andere transportmodi worden veelal als ‘groenere’ manieren om te reizen bestempeld.

Dit is evenwel niet altijd waar...

Dit document wil de puntjes op de i zetten door een aantal feiten in verband met de werkelijke impact van de luchtvaart op een rijtje te zetten en een paar mythes te ontkrachten die maar al te vaak zonder veel nadenken worden geloofd.

De feiten

Vliegtuigen staan in voor een zeer kleine hoeveelheid van de globale CO2-productie
Vliegtuigen produceren slechts 2% van de globale C02-emissies. Wegtransport daarentegen produceert in totaal 18% en scheepvaart 6%.

Bronnen: IATA, IPCC (International Panel on Climate Change), Stern Report.

Vliegtuigen springen zuinig om met brandstof
De voorbije 40 jaar zijn vliegtuigen tot zevenmaal brandstofzuiniger geworden. Een Fokker 50 turboprop verbruikt slechts 3,24 liter per stoel per 100 km. Dat is minder dan een Smart, want die verbruikt 4,70 liter. Bovendien verplaatst de Fokker zich vijfmaal sneller dan de Smart.

Bronnen: IATA, SANE, Fokker/Pratt & Whitney, Smart Car website

De mythes

Vliegtuigen vervuilen meer dan treinen
De exploitanten van hogesnelheidstreinen beweren vaak dat treinstellen gevoelig minder CO2 uitstoten dan vliegtuigen. Hun uitspraken zijn evenwel meestal niet onderbouwd of gebaseerd op een logica, die gemakkelijk in twijfel kan worden getrokken. Als voorbeeld kunnen de cijfers genomen worden die Eurostar gebruikt om vergelijkingen te maken met het luchttransport. Daarin wordt beweerd dat de CO2-uitstoot van een vlucht tussen Brussel en Londen het dubbele is van de CO2-emissies van een vlucht tussen Parijs en Londen. Dat is een, op zijn minst gezegd, ongewone uitspraak omdat de lengte van deze lijnen quasi dezelfde is. Bovendien zijn de gebruikte cijfers in tegenspraak met de officiële cijfers van EEA Corinair over CO2-uitstoot van de gebruikte vliegtuigtypes.

Bron: Eurostar, EEA Corinair

Tijdens een korteafstandsreis van ongeveer 500 km (dat is de afstand die gebruikelijk wordt afgelegd door VLM Airlines en zijn concurrenten), verbruikt een hogesnelheidstrein ca. 99 gram CO2/passagier/km en een turbopropvliegtuig ca. 95 gram CO2/passagier/km.

Bron: SANE (Sustainable Aviation Network Europe)

Emissiecijfers nemen de ontwikkeling van de infrastructuur mee in rekening
De cijfers inzake CO2-uitstoot kunnen misleidend zijn wanneer de verborgen energielast (HEB, ‘Hidden Energy Burden’) niet wordt meegerekend. Deze verborgen energielast is de energie die nodig is om de voertuigen te bouwen en de spoorweglijnen, wegen of landingsbanen aan te leggen. Gezien de cement- en betonproductie zowat 4% van de globale CO2-productie vertegenwoordigd, kan de verborgen energielast een groot verschil maken.

Bron: SANE

De HEB voor vliegvervoer bedraagt ongeveer 1%. Voor het wegverkeer is het cijfer 40% en voor de hogesnelheidstreinen zelfs 50%.

Wanneer men deze elementen mee in rekening brengt, dan bedragen de werkelijke gemiddelde CO2-emissiecijfers voor een reis van 500km zowat 96 gram CO2/passagier/km voor een turbopropvliegtuig, 140 gram voor een wagen die twee personen vervoerd, 150 gram voor een hogesnelheidstrein en ruim 270 gram voor een auto met slechts één persoon.

Bron: SANE

Een aantal andere bemerkingen

Exploitanten van hogesnelheidstreinen zoals de Eurostar beweren dat ze ‘groene energie’ gebruiken doordat ze van stroom worden voorzien door o.a. de elektriciteitsproducent British Energy. De sluiting van een aantal van hun nucleaire centrales heeft er echter toe bijgedragen dat de afhankelijkheid van stroom die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zelfs is toegenomen. Het simpele feit dat alle elektriciteit die door het spoor wordt gebruikt via het nationale elektriciteitsnetwerk wordt geleverd én afkomstig is van verschillende bronnen, betekent dat de stroom die geleverd wordt aan alle treinoperatoren (incl. Eurostar en Virgin Trains) voornamelijk wordt geproduceerd in centrales die draaien op fossiele brandstoffen die voor heel wat uitstoot zorgen. In deze context pleiten onafhankelijke academische bronnen ervoor dat de CO2-impact van de elektriciteit die wordt gebruikt om treinen aan te drijven minimum 30% hoger is. Wat Eurostar in het Verenigd Koninkrijk betreft, is het, gezien de huidige omstandigheden, logisch om de CO2-emissiecijfers met een aanzienlijk grotere factor te verhogen.

Bronnen: British Energy, artikels in de media

De overdracht van stroom van een elektriciteitscentrale naar een verwijderd punt waar de stroom uiteindelijk wordt gebruikt leidt ertoe dat een belangrijk percentage van de elektriciteit verloren gaat, waardoor de emissie van CO2 die wordt toegeschreven aan het stroomverbruik nog toeneemt. Academici zoals Prof. dr. John Miles van de ‘School of Engineering’ van de Universiteit van Cardiff, hebben berekend dat 80% van de opgewekte stroom eigenlijk verspild wordt nog voor het het eindpunt bereikt. OFGEN (Office of Gas and Electric Markets) stelt dat slechts 7% verloren gaat. Wat er ook van zij, het energieverlies is aanzienlijk, maar werd tot dusver nooit in rekening gebracht bij het berekenen van de emissies die gepaard gaan met het hogesnelheidstreinvervoer.

Bronnen: Universiteit van Cardiff, OFGEN

Omtrent SANE
SANE, Sustainable Aviation Network Europe, is een onafhankelijke NGO. De organisatie is er zich van bewust dat luchtvaart een essentieel deel is van de infrastructuur van een moderne samenleving. Luchtvaart moet daarom op een redelijke manier worden behandeld, maar het moet tegelijkertijd een ecologische voetafdruk hebben die zo klein mogelijk moet worden gehouden. SANE pleit voor en steunt beleidsmaatregelen die beide aangelegenheden op een efficiënte manier aanpakken. SANE staat beleidsmakers bij door betrouwbare informatie inzake luchtvaart te verschaffen.
www.sane-europe.eu


Omtrent VLM Airlines
De vloot van VLM Airlines bestaat uit milieuvriendelijke Fokker 50 turbopropvliegtuigen, die een zeer lage CO2-uitstoot hebben. De regionale carrier baat een netwerk uit van korteafstandsroutes tussen enerzijds belangrijke steden op het vasteland zoals Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Luxemburg en Rotterdam, en anderzijds London City Airport.

Doordat de luchtvaartmaatschappij zich concentreert op snelle en frequente verbindingen voor zakenreizigers die zich verplaatsen tussen de Benelux en Groot-Brittannië, is VLM Airlines een snel en milieuvriendelijk alternatief voor de hogesnelheidstreinen.
www.flyvlm.com


Contact: Catherine STUYCK, Marketing & Communication Manager
T: +32 3 285 68 93
T: +32 498 522 322 (Panneels & Partners)
M: +32 495 487 697
F: +32 3 285 68 29
E: press.office@flyvlm.com


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN