Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

NBTC EN ANVR ONDERZOEKEN EFFECTEN VLIEGTAKS

NBTC en ANVR Persbericht 17 Oct.08

Resultaten begin 2009 verwacht

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de ANVR nemen samen het initiatief om de effecten van de vliegtaks in kaart te brengen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de voorziene belastingopbrengsten in verhouding staan tot de negatieve effecten op de Nederlandse economie sinds de invoering van de vliegtaks op 1 juli 2008. De verwachting is dat begin 2009 de resultaten bekend zullen zijn.

De luchtvaart- en reisindustrie en de toeristische sector hebben zich sterk gekant tegen de invoering van de vliegtaks. Met het onderzoek willen het NBTC en de ANVR in kaart brengen wat de economische effecten zijn voor het uitgaande en inkomende toerisme. In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de opbrengstenderving voor Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen op Nederlandse luchthavens, de opbrengstenderving voor reisondernemingen en de opbrengstenderving uit bestedingen van buitenlandse bezoekers.

Het NBTC, de organisatie die het inkomend en binnenlands bezoek bevordert, participeert om de gevolgen voor het inkomend bezoek en hiermee voor de sector inzichtelijk te krijgen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SEO Economische Onderzoek.


Noot voor de redactie:
Perscontacten:
NBTC: Leonie Scholten, (070) 370 52 59 / 06 - 411 77 212 / lscholten@holland.com
ANVR: Mirjam Dresmé, 06 - 51 44 08 78

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN