Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

UFTAA en de nieuwe vliegtaks in Belgie

VVR Belgie - 22 Oct.08

RESOLUTIE (vertaling)

De Algemene Vergadering van de United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA), bijeengekomen op 19 oktober 2008 in Manila (Philippijnen) in het kader van het 42ste Congres van de wereldorganisatie van reisbureauverenigingen heeft met verontwaardiging kennis genomen van de beslissing van de Belgische Regering om een bijkomende taks te heffen op vliegtickets teneinde de budgettaire problemen van de Belgische overheid te helpen oplossen.

De Algemene Vergadering van UFTAA stelt vast dat de reis en vervoersector reeds geruime tijd het slachtoffer is van ontelbare en onverantwoorde taksen en dat deze bijkomende taks onherstelbare economische schade kan berokkenen aan de Belgische Ún internationale reis- en transportindustrie met gevolgen zowel voor de industrie zelf als voor de consument.

De Algemene Vergadering van de UFTAA is van mening dat er geen juridische gronden bestaan voor de invoering van deze taks.

De Algemene Vergadering van de UFTAA doet een oproep tot de Belgische Regering om met de reissector in overleg te treden teneinde de beslissing te herroepen, minstens te herzien.

(source VVR)

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN