Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

ONZIN

De Telegraaf - Business Travel door Arnold Burlage - 23 Nov.08

De milieuargumenten tegen het vliegtuig blijken in veel gevallen nergens op te slaan. Toch wordt op grond van die ’onzin’ geoordeeld hoe de luchtvaart in ons land beperkt kan worden in plaats van gestimuleerd. Nota bene in een tijd dat voor het eerst in de geschiedenis minder wordt gevlogen, waardoor luchthaven Schiphol moeilijke tijden doormaakt.

Het Platform voor Neder landse Luchtvaart (PNL) zette de feiten op een rijtje over de vervuiling door auto, trein en vliegtuig. Goed om te weten in de telkens weer oplaaiende discussie: beperken of zelfs afstoten van luchtvaart als vervoermiddel is zelfs voor de korte afstand zinloos.

Op afstanden van 500 tot 1500 kilometer is de gemiddelde CO2-uitstoot van auto (met twee inzittenden), hogesnelheidstrein en vliegtuig namelijk nagenoeg gelijk, constateert het PNL na wetenschappelijk onderzoek. Alleen een auto met drie of meer inzittenden en de ’gewone’ trein stoten gemiddeld op deze afstand minder CO2 per passagier uit.

Op afstanden van 1500 kilometer of meer is het vliegtuig de meest efficiënte en schoonste vorm van transport, met uitzondering van een auto met drie of meer inzittenden. Op afstanden tot 500 kilometer wordt de minste CO2 uitgestoten door de trein en een auto met drie inzittenden. Uiteraard is de CO2-uitstoot van de hogesnelheidstrein lager als er gebruik wordt gemaakt van kernenergie, zoals de Franse TGV en de Britse Eurostar doen. Kernenergie stoot namelijk geen CO2 uit, tenminste niet in het primaire proces. Maar ook dat mag niet van de milieubeweging, misschien wel omdat die anders, wat betreft het geschreeuw tegen de luchtvaart, zichzelf monddood zou maken.

aburlage@telegraaf.nlTerug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN