Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Onderzoek ANVR: vliegtaks kost 1,2 miljard

Reisrevue E-mailnieuwsbrief - door Theo de Reus - 29 Jan.09

De ANVR pleit nogmaals voor herziening van de vliegbelasting. De eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek dat de ANVR heeft laten uitvoeren door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) laten nu al een omzetderving voor reisbranche en Nederlandse economie zien van ruim 1,2 miljard euro.

Eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid zijn nog niet meegerekend. De definitieve berekeningen komen eind maart als het onderzoek wordt afgerond. ‘De negatieve gevolgen door invoering van de vliegbelasting lijken ernstige vormen aan te nemen’, stelt de ANVR. Met de eerste resultaten in de hand dringt de ANVR aan op een inhoudelijke discussie met de overheid.

‘Fiscaal Fataal Award’
Vandaag heeft accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton in Nieuwspoort (Den Haag) de ‘Fiscaal Fataal Award’ toegekend aan de vliegbelasting, die wordt bestempeld als ‘de voor de Nederlandse samenleving meest impopulaire belastingmaatregel’.
De ANVR sluit zich van harte bij die uitspraak aan. Directeur Frank Oostdam: ‘De luchtvaartindustrie (BARIN), ANVR en de toeristische sector hebben eerder geageerd tegen het invoeren van een alléén voor Nederland geldende belastingmaatregel met grensoverschrijdende gevolgen.’

In kaart
Om dit te onderbouwen heeft de ANVR in samenwerking met het NBTC het onderzoeksinstituut SEO gevraagd de financiële gevolgen voor de Nederlandse economie en de toeristische branche in het bijzonder in kaart te brengen. SEO Economisch Onderzoek is een onafhankelijk instituut dat ook onderzoek verricht in opdracht van de overheid.

Argumenten
Op basis van bedrijfseconomische argumenten vraagt de reisbranche het kabinet deze belastingmaatregel te herzien. De impact die de financiële crisis op dit moment al veroorzaakt in Nederland, waarbij de overheid nu regelmatig moet bijspringen om de negatieve gevolgen voor burger en bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken, sterkt de ANVR in deze overtuiging. Oostdam: ‘De beslissing de vliegtaks in te trekken, kost de overheid relatief weinig en levert de Nederlandse economie véél op.’

Omzetderving
De kosten en omzetderving die de invoering van deze impopulaire belastingmaatregel met zich meebrengt, staan overigens in schril contrast met de opbrengst die de overheid beoogde, stelt de ANVR. ‘Niet alleen zal de door de overheid gewenste belastingopbrengst van 350 miljoen euro lager uitkomen, ook heeft de Nederlandse toeristische sector te maken met alarmerende omzetcijfers die mede zijn veroorzaakt door de vliegbelasting (minder verkochte tickets, minder hotelovernachtingen en bestedingen, minder belastingen en heffingen).

Signaal
Het laten vervallen van de vliegbelasting zou volgens de ANVR een belangrijk signaal zijn. ‘Zo stimuleert het de consument zijn bestedingen niet te laten wegvloeien naar buitenlandse economieën, wordt het milieu gespaard omdat Nederlanders niet massaal de grens over rijden en komt er in deze economisch moeilijke tijden iets minder druk te staan op de reisbranche.’

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN