Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Stelling BNR radio: Op Schiphol moeten honderen banen verdwijnen. Vliegtaks moet over boord omdat de vliegtaks de tickets te duur maakt.

BNR radio - BNR.nl 29 Jan.09

BNR radio interview met Benno Baksteen (Platform Duurzame Luchtvaart) en Paul Tang (PvdA lid van de Tweede Kamer)

Benno: De helft van de terugval is de schuld van vliegtaks.

BNR: vliegtaks 5000-10.000 banen zou schelen.

BNR: geen vliegtaks wel banen?

PT: luchtvaart wordt getroffen, net als andere industrien autoindustrie etc.

Vliegtaks is voor de toekomst van belang.

BB: vliegtaks is niet voor milieu, maar het geld gaat naar de schatkist. Het kost meer dan het oplevert. Een maatregel die milieu helpt is door EU in te voeren emissiehandel systeem (ETS).

BNR: Schiphol heeft andere concurrentiepositie dan andere luchthavens door vliegtaks?

PT: Cargo gaat ook achteruit.

BNR: Is Schiphol in de problemen door vliegtaks?

BB: over de grens staan vliegvelden vol. Groei zakte na de vliegtaks tot 0. Ene helft van teruggang komt door vliegtaks.

PT: Deze cijfers komen uit de lucht vallen. Vracht heeft net zo'n harde klap. Op cargo zit geen vliegtaks.

BNR: Schiphol enorm duur vergeleken tot andere luchthaven soms 5 keer zo hoog?

PT: Een hoogwaardige luchthaven kost meer. Op Schiphol betalen we daarom een hoge prijs. U kunt Schiphol niet vergelijken met belgische luchthavens.

BNR: dat doen de passagiers wel.

PT: We willen dat luchtvaart niet zo hard meer groeit. Dat is ook afgesproken in Aldersakkoord.

BB: luchtvaart is infrastructuur geen bedrijf. Als je geen economische groei wilt heeft dit gevolgen voor banen en inkomsten. Beveiligingskosten betalen we als luchtvaart in NL zelf, op andere luchthavens betaalt de overheid. Schiphol is een netwerk luchthaven. Maar een netwerkluchthaven is erg kwetsbaar, want we hebben geen grote thuismarkt.

PT: netwerk is erg belangrijk, maar Schiphol mag niet ongebreideld groeien.

BNR: Wanneer gaat u wat doen voor Schiphol, nu is Schiphol wel erg in het nadeel?

PT: We hebben ontslagen gehad bij Philips, ING, Corus, etc. We kunnen bedrijf of sector niet zomaar te hulp schieten.

BNR: Te hulp schieten is iets anders. Er staan veel banen op de tocht.

BB: Luchtvaart is net als een bank, een randvoorwaarde voor je economische ontwikkeling. Luchtvaart houdt haar eigen broek op. Door vliegtaks wordt Schiphol extra belast.

BNR: meneer Tang u gaat niks doen om concurrentiepositie van Schiphol te behouden. Dat is duidelijk.

PT: We staan niet op de rand van de afgrond.

BB: Ik vrees dat het bedreigender is dan veel mensen vermoeden.

Het is na te luisteren - klik op: BNR radio InterviewTerug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN