Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Jos Nijhuis: vliegtaks kostte Schiphol 660.000 passagiers

Zakenreis.nl 1 Feb.09

Schiphol heeft in 2008 0,8 procent minder passagiers verwerkt. Volgens de nieuwe president en algemeen directeur van de Schiphol Group, Jos Nijhuis, is de daling vooral te wijten aan de vliegtaks. Deze belasting op vliegtickets voor passagiers die vanuit Nederland vertrekken werd op 1 juli jl. ingevoerd ondanks hevige protesten uit de luchtvaart- en (zaken)reisbranche. Op korte vluchten betaalt de reiziger een taks van 11,25 euro, op lange afstanden is dat 45 euro.

De gevolgen voor Schiphol zijn rampzalig, aldus Nijenhuis, die zijn uitspraken deed in een toespraak tijdens de (traditioneel late) nieuwjaarsborrel van de BARIN. "De vliegtaks heeft geresulteerd in een substantiŽle afname in het O&D verkeer (origin & destination, red.) op onze luchthaven. Een aantal vliegvelden in Duitsland en BelgiŽ hebben geprofiteerd van deze situatie. Zij sloten 2008 af met aanzienlijk hogere passagiersaantallen dankzij een intocht van nieuwe klanten uit Nederland.

In de afgelopen maanden hebben we al een aantal schattingen gezien van de passagiersaantallen en inkomsten die de vliegtaks Amsterdam Airport Schiphol en Nederland heeft gekost. Wat zijn de juiste cijfers? Het aantal lokaal vertrekkende passagiers was in december en in de eerste weken van januari ongeveer 20 procent lager dan het jaar daarvoor."

Nijhuis erkent dat niet alleen de vliegtaks verantwoordelijk is voor de afname in het vliegverkeer en heeft een segmentatie van de afname toegepast. "Gebaseerd op onze eigen analyses kunnen we zeggen dat de vliegtaks Amsterdam Airport Schiphol zo'n 660.000 lokaal vertrekkende passagiers heeft gekost tussen 1 juli en eind december 2008. Dat staat gelijk aan 1,3 miljoen passagiersvliegbewegingen - klik op: grafiek.

Met andere woorden: als deze taks niet was geÔntroduceerd, dan zou Amsterdam Aiport Schiphol het jaar niet hebben afgesloten met een daling van 0,8 procent, maar met een stijging van bijna 2 procent."
Op jaarbasis, dus wanneer de vliegtaks niet op 1 juli, maar op 1 januari 2008 zou zijn ingevoerd, zou de afname in het aantal vliegbewegingen van passagiers zelfs 2,5 miljoen bedragen, aldus de Schiphol-topman.

Hij wil dan ook dat de vliegtaks wordt afgeschaft, bij voorkeur nog voordat het Europese emissiehandelssysteem over drie jaar van kracht wordt. "We kunnen niet wachten tot 2012. Het ziet ernaar uit dat onze concurrentiepositie snel verslechtert. In deze context verrast het mij te zien hoe de regering allerlei bedrijven te hulp schiet, terwijl tegelijkertijd onze sector wordt gestraft door zogenaamde milieuheffingen op te leggen."

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN