Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

ANVR en BARIN strijden door tegen vliegtaks

Zakenreis.nl 1 Feb.09

Zowel de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) als de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) hebben vorige week aangegeven door te zullen gaan met hun strijd tegen de vliegtaks. Deze werd op 1 juli jl. ingevoerd door de Nederlandse regering en heeft een uittocht van passagiers naar het buitenland tot gevolg gehad. "Tienduizenden Nederlanders ontwijken de vliegbelasting en vliegen nu vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens," zei ANVR-voorzitter Steven van der Heijden hierover tijdens zijn nieuwjaarsspeech op 20 januari jl. "Veel Nederlandse regionale luchthavens zien de bodem onder hun exploitatie verdwijnen. Plotseling moeten ze concurreren met een luchthaven net over de grens, een luchthaven op minder dan een halfuurtje extra rijden, die geen vliegbelasting heft.

Huib Gorter stelde in zijn "BARIN Chairman New Year's Address" dat de cijfers voor zich spreken. De kroon spande het vliegveld Weeze, net over de Duitse grens, minder dan een half uur vanaf Nijmegen. Daar steeg in 2008 het aantal Nederlandse passagiers van iets meer dan 150.000 naar bijna 400.000. Een verdrievoudiging, een stijging van een kwart miljoen Nederlandse retourpassagiers in één jaar."

Van der Heijden, in het dagelijks leven directeur van reisorganisatie TUI Nederland, zegt in het afgelopen jaar regelmatig met kamerleden en bewindslieden over de vliegbelasting te hebben gesproken. "Helaas ontbreekt een rationele benadering van de gevolgen van de invoering en sluit men de ogen voor deze onontkoombare werkelijkheid. De vliegbelasting staat in het regeerakkoord en is daarmee een politiek compromis tussen de coalitiepartijen dat in beton gegoten is. Ook nu het erop lijkt dat de vliegbelasting wel eens met stip de meest onvoordelige belastingmaatregel zou kunnen zijn die de Nederlandse overheid ooit heeft genomen.

Jaarlijkse opbrengst: ruim 300 miljoen euro, jaarlijkse kosten voor onze economie: minstens een miljard. En van enige milieuwinst is met al die verplaatsing naar net over de grens al helemaal geen sprake. Beide voorzitters roepen: "Dus overheid, tel uit je winst en schaf die vliegbelasting onmiddellijk af. Een belastingmaatregel die alleen maar geld en werkgelegenheid kost, is wel het laatste waar we momenteel in dit land behoefte aan hebben."

BARIN-voorzitter Huib Gorter, die werkzaam is als regionaal manager Continentaal Europa bij Malaysia Airlines, bevestigde tijdens de traditionele "BARIN New Years Gathering" op 23 januari jl. in het Schiphol HILTON Van der Heijdens relaas over de verstorende werking van de vliegtaks op de markt.
"Maar liefst 660.000 vertrekkende passagiers hebben ervoor gekozen om hun reis buiten de Nederlandse landsgrenzen aan te vangen, wat neerkomt op 74 procent meer Nederlandse passagiers op Brussels Airport, een plus van 62 procent op Düsseldorf en 142 procent op Weeze," aldus Gorter en projecteerde op een groot scherm een overtuigende grafiek - klik op: grafiek.

"Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afname van het aantal toeristen dat in Nederland vakantie komt houden becijferd op 7 procent.
De meest recente cijfers ten aanzien van de gevolgen voor de werkgelegenheid spreken van een afname van 10.000 banen in de omgeving van Schiphol.

De totale financiële aderlating voor de Nederlandse economie wordt door de Kamers van Koophandel geschat op 1 miljard euro. Minister-president Balkenende heeft gezegd dat een stapeling van toeslagen niet wenselijk is wanneer het emissiehandelssysteem in 2012 in werking treedt. Ik wil erop wijzen dat we niet nog eens drie jaar kunnen wachten. Wij zullen dan ook met alle belanghebbenden op alle mogelijke manieren proberen alsnog deze vliegtaks van tafel te krijgen."

Eind maart wordt er een rapport verwacht over de exacte gevolgen van de vliegtaks. Naar aanleiding daarvan beloven ANVR en BARIN nieuwe acties te ondernemen tegen de belastingmaatregel.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN