Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

KLM in lobbygroep klimaatbeleid

Zakenreis.nl 13 Feb.09

Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Virgin Atlantic en de Britse luchthavengroep BAA hebben de Aviation Global Deal Group (AGDG) opgericht, die gaat lobbyen voor een wereldwijde klimaataanpak van de luchtvaart.

In december is er een klimaatbijeenkomst in Kopenhagen, waar de leden van de Verenigde Naties zullen praten over de opvolger van het Kyoto-protocol uit 1997. Daarin is de CO2-uitstoot door de luchtvaart niet opgenomen, wat ad hoc lokale maatregelen in de hand werkt.

ICAO werkt aan een eigen mondiaal emissiehandelssysteem, terwijl ook de EU zo'n systeem wil invoeren in 2012 voor de luchtvaart. Volgens de vier airlines en BAA moet een wereldwijd emissiebeleid echte voordelen bieden aan het milieu, maar ook operationeel en economisch logisch zijn, de concurrentie tussen de airlines waarborgen en niet de markt verstoren.

De AGDG vindt dat er een balans moet worden gevonden tussen de sociale en economische waarde van het vliegverkeer en de verantwoordelijkheid van de industrie om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.
ADGD hoopt dat meer airlines en andere belanghebbenden zich bij de groep zullen aansluiten.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN