Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

KvK stuurt brandbrief over vliegtaks

Zakenreis.nl 17 Feb.09

Oswald Schwirtz, de voorzitter van de Kamer van Koophandel van Amsterdam, heeft een brandbrief gestuurd naar minister-president Balkenende over de vliegtaks. Schwirtz vraagt daarin Balkenendes aandacht voor de gewijzigde marktomstandigheden in de wereldeconomie en specifiek de luchtvaartsector en de consequenties hiervan voor Nederland. Hij doet dit mede namens de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Den Haag, CNV Bedrijvenbond, Bouwend Nederland, ANVR, ACN, NVL, BARIN, EVO, VNO-NCW, MKB Amsterdam, ORAM, Deltalinqs en ATCB. "Wij maken ons ernstige zorgen over de ongunstige kostenontwikkelingen voor de luchtvaart in Nederland en de impact die dit heeft op de internationale concurrentiepositie van Schiphol en daarmee van Nederland," schrijft Schwirtz. "Juist nu is er meer dan ooit behoefte aan een gelijkwaardig speelveld om de buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Schiphol is door de vliegbelasting in 2008 de duurste luchthaven van het Europese continent geworden. Ook de regionale luchthavens hebben veel last van deze kostenverhoging. De gevolgen van de belasting zijn in ieder opzicht (import en export, buitenlandse investeringen, werkgelegenheid in heel Nederland) negatief. Wij dringen er bij de regering op aan om haar bijdrage aan de oplossing van dit probleem te leveren door per direct de vliegbelasting af te schaffen."
Schwirtz wijst erop dat juist in economisch zware tijden luchtvaartmaatschappijen hun bestemmingen en verbindingen heroverwegen en extra aandacht besteden aan kosten. "Verlies van bestemmingen tast het internationaal onderscheidende netwerk van Schiphol aan en zal vergaande consequenties hebben voor de internationale concurrentiekracht van Nederland en de regio's die daarvan afhankelijk zijn, zoals de Metropoolregio Amsterdam. Het uitwijken van passagiers naar het buitenland heeft namelijk niet alleen effect op de resultaten en de werkgelegenheid in de luchtvaartsector zelf, maar ook op die van de vele internationaal georiŽnteerde ondernemingen in Nederland. Naast een verwacht verlies van 10-25 procent aan werkgelegenheid bij Schiphol Group valt te constateren dat vele sectoren in het land rake klappen krijgen in hun werkgelegenheid. Als voorbeeld noem ik het inkomende toerisme en de congreswereld. Ruim 40 procent van de inkomende toeristische bezoekers aan NEderland (in 2008 10,3 miljoen mensen) komen per vliegtuig. Mede door de kostenverhoging is het toerisme in Nederland in 2008 7 procent achtergebleven bij het voorgaande jaar."
De opbrengst van de vliegtaks valt volgens Schwirtz in het niet bij de gederfde inkomsten voor Nederland bij het wegvallen van vliegverkeer en verbindingen. "Daarnaast is het milieu niet gediend bij de vlucht van passagiers naar luchthavens over de grenzen."

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN