Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Balkenende: Economie dramatisch verslechterd (Video) - Crisis? Schrap uitgaven, alle taboes van tafel

Elsevier.nl door Maartje Willems 17 Feb.09 en door Syp Wynia 13 Feb.09

dinsdag 17 februari 2009
door Maartje Willems

Nederland verkeert in een zware recessie, de situatie is 'uitzonderlijk slecht'. Premier Jan Peter Balkenende (CDA) noemt het tempo van de economische neergang 'ongekend'.

Premier Jan Peter Balkenende is somber gestemd

De premier heeft vanochtend een persconferentie gegeven over de beramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat vandaag voorspelde dat de economie in 2009 met 3,5 procent zal krimpen.
Balkenende benadrukte tijdens zijn persconferentie dat het kabinet niet meteen met maatregelen zal komen.

Gratis geld
'De opdracht van het kabinet is groot,' zei Balkenende. Het kabinet wil tijd nemen voor de maatregelen, zodat de rekening niet wordt doorgeschoven naar volgende generaties.

'Gratis geld bestaat niet. Het is allemaal belastinggeld.' De economie krimpt nu al drie kwartalen op een rij en is daardoor officieel in recessie.

Kissebissen
VVD-leider Mark Rutte vindt dat het kabinet onmiddellijk moet overgaan tot het schrappen van uitgaven die de economie schaden. Hij stelt voor te 'snijden in de bureaucratie van de thuiszorg,' waardoor volgens Rutte miljarden kunnen worden bespaard.

'Het kabinet moet nu stoppen met kissebissen en eindelijk gaan regeren. '

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vindt dat het kabinet snel met een pakket maatregelen moet komen 'met oog voor de soliditeit en houdbaarheid op de korte én op de lange termijn.'

Werkloosheid
PvdA-Kamerlid Paul Tang noemt de toenemende werkloosheid het grootste probleem. De voorspellingen van de CPB tonen volgens hem aan dat maatregelen dringend nodig zijn.

De voorspellingen zijn 'nog een stevige slok meer dan de somberste verwachtingen', reageert D66-leiderAlexander Pechtold.

- Miss Moneypenny/ Economische crisis vergelijkbaar met jaren dertig. De wereldhandel stort in en Nederland wordt hard geraakt. De economie zal 3,5 procent krimpen het komende jaar. De laatste keer dat dit voorkwam was in de jaren dertig. Wat betekent dit nu concreet? ...
Klik op: VIDEO


-Cijfers CPB
De economie in Nederland krimpt in 2009 volgens de raming van het CPB met 3,5 procent. In december voorspelde het CPB nog een economische krimp van 0,75 procent.

-De werkloosheid zal in 2009 toenemen naar 5,5 procent, 425.000 Nederlanders. Voor 2010 verwacht het CPB dat de werkloosheid verder oploopt naar 8,75 procent, wat neerkomt op 675.000 werklozen.

- Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al bekend dat Nederland te kampen heeft met de grootste economische krimp sinds de jaren tachtig.


Lees ook het Elseviercommentaar Crisis? Uitgaven schrappen, taboes van tafel

Crisis? Schrap uitgaven, alle taboes van tafel
Vrijdag 13 februari 2009 door Syp Wynia

Voor zover het crisisgevoel nog niet compleet was, zal de berichtenstroom van deze en de volgende dagen daar wel voor zorgen. Het kabinet moet de crisis gebruiken om schadelijke uitgaven en belastingen te schrappen en de roep om extra uitgaven negeren

Nederland bevindt zich nu officieel in een recessie
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Nederland eind vorig jaar al in een recessie beland. Dinsdag komt een ander overheidsbureau, het Centraal Planbureau (CPB), met de prognose voor de nabije toekomst. Ook dat worden geen vrolijke cijfers.

Het CPB dacht eerst nog aan een kleine inzinking van de economie over dit jaar (0,75 procent) die aan het eind dit jaar al weer zou bijtrekken. In 2010 zouden we weer in de plus zitten.

Zo zal het niet gaan. Het is eerder aannemelijk dat de economie dit jaar met minstens 2 procent inzakt. Volgend jaar zal het niet veel beter zijn.

Gat
Intussen lekken de verwachte gevolgen voor de overheidsfinanciën al uit. Het gat loopt op tot tientallen miljarden euro’s over dit en volgend jaar. En dat staat nog los van de roep van ondernemers en vakbonden die belastingkortingen en nieuwe uitgaven eisen.

Wat staat Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet te doen?

Volgens hun eigen afspraken van twee jaar geleden moet er nu bezuinigd worden of moeten de belastingen omhoog als het tekort op de begroting groter wordt dan 2 procent van de totale Nederlandse omzet.

Snijden
Welnu, zover is het al. De belastinginkomsten lopen terug en de aardgasinkomsten zijn door de ingezakte olieprijs lager dan verwacht. Tegelijkertijd lopen de uitgaven, vooral van de werkloosheidsuitkeringen, met miljarden op.

Het kabinet zou dus moeten bezuinigen of de belastingen verhogen, maar dat kan ertoe leiden dat de economie verder wordt afgeknepen. Maar dat geldt niet voor álle bezuinigingen, zoals snijden in geld dat aan het buitenland wordt gegeven.

Snijden in het geld aan Brussel is op de korte termijn lastig, maar is een optie voor de langere termijn. Snijden in de ontwikkelingshulp levert voor dit jaar nog niet veel op, maar er kan in ieder geval geschrapt worden in geld dat nog niet is toegezegd. Een kwart van de hulp bijvoorbeeld – dat is al meer dan één miljard.

Nutteloze uitgaven
Ook vrijwel nutteloze uitgaven in het binnenland, zoals de reïntegratie van langdurig werklozen die meer dan twee miljard euro kost, kunnen geschrapt. CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel noemde ook het uitstellen van voorlichtingscampagnes en de aankoop van landbouwgronden voor natuur.

Bezuinigen kan dus, maar levert onvoldoende op om de financiën op orde te krijgen. Dat probleem wordt nog groter, als wordt toegegeven aan de roep van ondernemers en vakbonden om extra geld in de economie te stoppen. Daar is het kabinet terecht terughoudend in.

Wat wel kan, is het schrappen van toch al schadelijke belastingen, zoals de overdrachtsbelasting bij aankoop van een huis. Dat scheelt de schatkist inkomsten, maar zorgt voor een steuntje in de rug van economie. Hetzelfde geld voor de schadelijke vliegtaks, die onmiddellijk geschrapt moet worden.

Handhaven
Kunnen Balkenende, Bos en Rouvoet zo hun afspraken over die 2 procent handhaven? Mark Rutte van de VVD vindt dat het moet en Van Geel zegt dat ook. Het zou mooi zijn als het kon.

Maar als die afspraken toch worden versoepeld, moet het kabinet in ruil de komende jaren wél solide worden, door taboes uit het regeerakkoord (AOW-leeftijd, eigen betalingen in de zorg, duur van de ww-uitkering) alsnog op de agenda zetten.

Als de overheidsfinanciën niet op korte termijn gezond kunnen worden, dan toch in ieder geval voor de wat langere termijn.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN