Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Afschaffen vliegtax levert economie € 1,3 miljard meer omzet op (video)

ANVR Pressrelease - RTLZ TV News 11 Mar.09

Click on: RTLZ TV News

ANVR Baarn, 11 maart 2009

De op 1 juli 2008 ingevoerde vliegbelasting kost de Nederlandse economie en vooral het inkomend en uitgaand toerisme circa € 1,3 miljard, en Nederland verliest bijna 1 miljoen passagiers aan luchthavens over de grens. Daarbij komt dat de beoogde belastingopbrengst uit de vliegtax niet alleen achterblijft, maar voor het overgrote deel teniet wordt gedaan door voor de overheid hogere uitgaven en minder belastingopbrengsten.

De luchtvaartindustrie, de toeristische sector en reisbrancheorganisatie ANVR hebben eerder sterk geageerd tegen het invoeren van een alleen voor Nederland geldende vliegbelastingmaatregel met grensoverschrijdende gevolgen.
Inmiddels heeft de reissector een gedegen onderzoek laten uitvoeren door -klik op: - SEO Economisch Onderzoek naar de financiële gevolgen van de invoering van de vliegbelastingtarieven à € 11,25 en € 45. Het rapport ‘Implicaties van de invoering van de tickettax’ toont aan dat de vliegbelasting ernstige gevolgen heeft voor de Nederlandse reisbranche.

Als de vliegbelasting in 2008 niet zou zijn ingevoerd, maar wel rekening wordt gehouden met de oplopende olieprijs en de sterke euro, zou de gehele Nederlandse reismarkt uitkomen op 36 miljoen reizigers. Gerekend met de invoering van de vliegbelasting daalt het totaal aantal reizigers op jaarbasis met -2,7% naar 35,4 miljoen.
Als alleen luchthaven Schiphol onder de loep wordt genomen, ziet de luchthaven mét de invoering van de vliegbelasting het aantal passagiers dalen met -11%.
Voor tal van reizigers betekent de invoering namelijk dat zij afzien van de reis, kiezen voor een ander vervoermiddel dan het vliegtuig, kiezen voor een bestemming die een lagere vliegbelasting verlangt of kiezen voor vertrek vanaf een buitenlandse luchthaven.

De Nederlandse luchtvaart en de reisbranche hebben door de invoering van de vliegbelasting te maken met een opbrengstenderving van € 1,2 à € 1,3 miljard. Zo is berekend dat luchthavens € 90 miljoen minder ontvangen, luchtvaartmaatschappijen die opereren vanaf Nederlandse luchthavens er € 940 miljoen bij in schieten, inkomsten vanuit het inkomend toerisme met € 83 miljoen teruglopen en de Nederlandse reisbureaus en touroperators € 120 tot € 300 miljoen omzet zien verdwijnen.

De beoogde inkomsten van deze vliegbelasting voor de overheid blijven met ruim
€ 261 miljoen daarentegen ook ver achter, onder andere door de negatieve autonome groei en de recessie. Daarbij komt dat er voor de overheid hogere kosten, zo’n € 150 à € 280 miljoen, tegenover staan door het uitbetalen van meer werkloosheidsuitkeringen en het ontvangen van minder inkomsten- en
vliegbelastingopbrengsten. Hierdoor gaat vrijwel de gehele opbrengst uit deze tickettax verloren. “Met de impact die de financiële crisis op dit moment al veroorzaakt in Nederland geven de resultaten van dit rapport reden temeer om er nogmaals bij het kabinet op aan te dringen de vliegbelastingmaatregel in te trekken”, aldus Frank Oostdam, directeur ANVR.
--------------------------------
Voor meer informatie: ANVR, Mirjam Dresmé, Hoofd Communicatie en Duurzaam Toerisme, tel. 035- 543 34 10 / 035 – 543 34 16 / 06 – 51 44 08 78

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN