Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Behoud het netwerk van Schiphol - Ticket Tax doodsteek voor Mainport Schiphol?

Platformduurzameluchtvaart.nl 11 Mar.09

Voorgaande jaren ging 80 procent van de Nederlanders één of meer keer op vakantie. Favoriet vervoermiddel voor reizen naar het buitenland is de auto, met enige afstand gevolgd door het vliegtuig. Als we een in januari verschenen onderzoek (NRIT) mogen geloven is dit laatste heel slecht voor het klimaat.

Appels en peren
De onderzoekers van het NRIT hebben appels met peren vergeleken, want in werkelijkheid ontlopen de vervoersmiddelen elkaar niet veel in CO2-uitstoot. Het enige dat er in negatieve zin uitspringt is het rijden met een caravan. Dit levert op alle afstanden de helft meer uitstoot op dan gewoon met de auto gaan en een tent meenemen of op de plaats van bestemming een caravan huren. In positieve zin springt de bus eruit, dit vervoermiddel is het meest efficiënt maar minder geliefd. Maar 5 procent van de vakantiegangers maakt hier gebruik van.

De keus voor het vervoermiddel naar de vakantiebestemming hangt af van verschillende factoren, zoals kosten, tijdsduur, doel van de reis, wel of geen kinderen die meereizen en de infrastructuur onderweg (zoals wel of geen goede wegen). De meeste vakantiegangers reizen met de eigen auto (54 procent). Het op één na belangrijkste vervoermiddel is het vliegtuig, 37 procent van de vakantiegangers maakt hier gebruik van (CBS). Voor het klimaat maakt het niet uit welk vervoermiddel de reiziger kiest. Op middellange afstanden (500 tot 1500 km) is de gemiddelde CO2-uitstoot per passagierkilometer van de auto (met 2 inzittenden), de hogesnelheidstrein en het vliegtuig nagenoeg gelijk. Op afstanden van 1500 km en meer is het vliegtuig wel een van de meest efficiënte vervoermiddelen.

Toch vinden de voorstanders van de tickettax vliegen een grotere bedreiging voor het klimaat dan andere transportmiddelen. De tickettax is volgens hen noodzakelijk om dit te compenseren en daarnaast het gebruik van het vliegtuig te ontmoedigen. Maar omdat luchtvaart onderdeel is van onze infrastructuur blijft de vraag naar luchtvervoer bestaan, alleen wijken reizigers nu uit naar luchthavens over de grens waar geen tickettax betaald hoeft te worden. Voor het milieu is dit niet bepaald een verbetering. Voor het milieu doet de tickettax dan ook niets. De tax leidt slechts tot hogere kosten en is alleen ingevoerd ter aanvulling van de schatkist. De opbrengsten van de tax worden bijvoorbeeld niet gebruikt voor verdere innovatie van de luchtvaartsector of voor welk ander milieudoel dan ook.
Tax doodsteek voor Mainport Schiphol?
Inmiddels is wel duidelijk dat de tickettax, zoals reeds voorspeld door onder meer het Centraal Planbureau, veel meer geld gaat kosten dan het oplevert. Voorlopige resultaten van een onderzoek door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) laten een omzetderving voor de Nederlandse economie zien van 1,2 miljard euro. De gewenste opbrengst van de tickettax was 350 miljoen euro. Het grootste gevaar van de tax is dat met het wegvloeien van passagiers en luchtvaartmaatschappijen naar het buitenland ook het aantal bestemmingen via Schiphol vermindert. Nederland is met de hoeveelheid verbindingen die Schiphol biedt nu nog goed aangesloten op de mondiale netwerkeconomie. Mede daarom hebben zoveel internationale bedrijven hun Europese hoofdkantoor in de nabijheid van Schiphol gevestigd. Een verslechtering van de netwerkfunctie zal uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van dergelijke bedrijven met grote gevolgen voor de werkgelegenheid en onze economie.

De voorstanders van de tickettax denken dat het effect van de belasting niet zo groot kan zijn omdat het maar een klein bedrag is (per persoon € 11,25 onder de 2500 km en voor langere afstanden € 45) in verhouding tot de totale ticketprijs. Vergeten wordt dat de ticketprijzen al voor een groot deel bestaan uit diverse toeslagen en heffingen, zoals de veiligheidstoeslag, de luchthavenbelasting en de brandstoftoeslag. Zo worden in Nederland de kosten voor security maatregelen volledig betaald door de passagier, terwijl deze kosten in andere landen voor het grootste deel of zelfs helemaal door de overheid betaald worden. Schiphol was dan ook al één van de duurste luchthavens van Europa en de tickettax is de spreekwoordelijke druppel. De internationale concurrentiepositie van de luchthaven is hierdoor verslechterd.

Kosten onder de loep
Lichtpuntje is dat het kabinet zich nu toch zorgen begint te maken over de verslechterende concurrentiepositie van Schiphol. Vorige maand kondigde minister Eurlings een onderzoek aan naar de stijgende kosten voor Schiphol. De resultaten ervan worden volgende maand verwacht. Mogelijk volgt een aanpassing in de hoogte van de tickettax, maar ook het afschaffen ervan sluit de minister niet uit.
Bron: PDL
Geplaatst op: 10-03-2009 16:14:25

Bijlage(n) bij dit artikel:

Click on: Efficiëntie luchtvaart op verschillende afstanden


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN