Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

BARIN positief over kabinetsbesluit vliegtaks

Zakenreis.nl 27 Mar.09

BARIN vindt het besluit van het kabinet om de vliegtaks af te schaffen een zeer terechte beslissing.
"Vanaf de eerste dag is BARIN van mening dat deze belasting onverantwoord, 'penny-wise and pound-foolish' en onwettig is," laat secretaris-generaal Frank Allard weten.
"BARIN heeft direct vele activiteiten ondernomen tegen de vliegtaks, zoals gesprekken met de betrokken bewindvoerders, de publiekscampagne www.ikverticket.nl en juridische stappen middels het aanspannen van een kort geding, daarop volgend een spoed appel en daarna een tot op dit moment nog in cassatie procedure bij de Hoge Raad.

De luchtvaart heeft een dubbele klap gekregen, eerst het effect van de vliegbelasting en daarna er bovenop het effect van de economische recessie.
We zullen er alles aan moeten doen om de door de ticketbelasting over de grens 'gevluchte' Nederlandse passagiers weer terug te krijgen."

Allard denkt daarbij aan lagere kosten voor de luchtvaartmaatschappijen, zoals de luchthavengelden. "Wij voeren gesprekken met de Schipholdirectie om dat te bewerkstelligen. De overheid heeft een 'eerste steentje' bijgedragen met het plan de vliegtaks op korte termijn af te schaffen, waarbij zij als voorwaarde heeft gesteld dat ook de luchthaven Schiphol haar tarieven drastisch omlaag dient te brengen, om de verloren concurrentiepositie te herwinnen.

Er zal dus nog meer moeten gebeuren."

De BARIN wil dat het dual till systeem van Schiphol, waarbij inkomsten uit aviation (havengelden) en non-aviation (winkels, parkeren, restaurants, et cetera) gescheiden worden gehouden, op de schop gaat. De airlines geven al langer aan het onderscheid onzinnig te vinden, omdat er zonder luchtverkeer niemand gaat winkelen of eten op Schiphol. BARIN hoopt dat Schiphol de havengelden zal verlagen en de zo ontstane lagere inkomsten uit aviation zal compenseren met de omzet van non-aviation.

Tot slot wil de BARIN dat de overheid (een deel van de) securitytoeslagen voor haar rekening neemt, omdat het om de nationale veiligheid gaat en andere landen dergelijke heffingen ook (deels) voor hun eigen rekening nemen.

Deze drie punten heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat zelf ook al genoemd in het kader van het verbeteren van de concurrentiepositie van Schiphol tijdens een interview in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.
"We hebben in de minister een warm pleitbezorger van onze standpunten gevonden," aldus een hoopvol gestemde Allard.

Lees ook / klik op:
Eurlings: Schiphol wordt goedkoper

Click on: www.zakenreis.nl


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN