Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Geen vliegtax kan beter zijn voor het milieu

Persbericht: Platform Duurzame Luchtvaart (PDL) 7 Apr.09

“Het is maar de vraag of de vliegtax goed is voor het milieu”, aldus minister Bos. “Het is wel zeker dat de vliegtax slecht is voor de economie”. Het is goed dat het kabinet dit nu toegeeft. Met de afschaffing van de vliegtax en het voornemen te investeren in duurzaamheid en innovatie ontstaat de mogelijkheid echt iets te doen voor het milieu. Het Platform Duurzame Luchtvaart pleit er bij het kabinet dan ook voor om luchtvaart deze keer niet te vergeten en te investeren in bijvoorbeeld de ontwikkeling van biobrandstof.

Voor het milieu heeft de tickettax nooit iets gedaan. De tax leidt slechts tot hogere kosten en is alleen ingevoerd ter aanvulling van de schatkist. De opbrengsten worden bijvoorbeeld niet gebruikt voor verdere innovatie van de luchtvaartsector of voor welk milieudoel dan ook. Volgens staatssecretaris De Jager en andere voorstanders was het doel van de tickettax om het gebruik van het vliegtuig te ontmoedigen. Maar omdat luchtvaart onderdeel is van onze infrastructuur blijft de vraag naar luchtvervoer bestaan en wijken reizigers uit naar luchthavens over de grens waar geen tickettax betaald hoeft te worden. Voor het milieu is dit niet bepaald een verbetering.

Wat wel werkt is investeren in een wereldwijde invoering van een emissiehandelssysteem en in alternatieve brandstoffen. Biobrandstof op basis van daarvoor gekweekte algen bijvoorbeeld behoort tot de zogenaamde derde generatie biobrandstoffen. Algen hebben het voordeel dat ze snel groeien. Bovendien is het niet nodig om voor akkerbouw geschikte grond op te offeren. Volgens deskundigen is brandstof gemaakt van algen in de toekomst de échte oplossing voor de luchtvaart. Eén van de voordelen van deze biobrandstof is het gewicht. Deze lichtere brandstof betekent een enorme gewichts- en kostenreductie voor luchtvaartmaatschappijen. Een algenkweek-gebied van 35.000 km² (ongeveer de oppervlakte van België) zou voldoende zijn voor de productie van de totale wereldwijde brandstofbehoefte van de luchtvaart.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN