Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Luchtruimvisie stroomlijnt civiele en militaire luchtvaart

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 10-09-2012

De Luchtruimvisie, vandaag door minister Hans Hillen (Defensie) en staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer gestuurd, moet een einde maken aan ‘luchtfiles’ en Nederland bevliegbaar houden. Zo worden het civiele en militaire luchtruim samengevoegd, met uitzondering van Schiphol.

Personeel van de militaire luchtverkersleiding in Nieuw Milligen.
Het Nederlandse luchtruim ligt in het drukst bevlogen deel van Europa. Er wordt gebruik van gemaakt door zowel burger-, militaire als recreatieve luchtvaart. Dit leidt soms tot omvliegen en ‘files’. Op basis van de Luchtruimvisie moeten de betrokken partijen komen tot een nieuwe indeling en een betere organisatie van het luchtruim. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van de luchtvaart, de sterke positie van de luchtvaartsector en de Nederlandse handelspositie, maar ook voor Defensie als gebruiker van een aanzienlijk deel van het luchtruim.

Meer voorspelbaar
Vanwege het grote aantal vliegbewegingen worden de luchtruimdelen voor vluchten van en naar luchthaven Schiphol gescheiden van de delen voor militair en het overige verkeer. Dit maakt de verkeersstromen betrouwbaarder en meer voorspelbaar voor de luchtverkeersleiding. Dit creëert ruimte voor de gewenste groei van Schiphol en versterkt de positie van de luchthaven. Hinder wordt beperkt en vliegtuigen vliegen ‘directere routes’ wat kosten en CO2-uitstoot bespaart.

Civiel en militair samen
Terwijl het luchtverkeer rond Schiphol dus wordt gescheiden, vervalt in de rest van Nederland juist het onderscheid tussen civiel en militair luchtruim. In het lagere luchtruim rond de luchthavens worden de huidige 4 civiele en 6 militaire gescheiden luchtruimdelen stapsgewijs samengevoegd tot maximaal 3 gezamenlijke. Dit vereenvoudigt de organisatie en planning en vergroot de flexibiliteit en gebruiksmogelijkheden. Uiteraard kan Defensie haar nationale veiligheidstaken blijven uitvoeren, militaire luchthavens bereiken en de geoefendheid van de militairen op peil houden.

Om tot de Luchtruimvisie te komen heeft Defensie de behoeften van de krijgsmachtdelen opnieuw geïnventariseerd. Luitenant-kolonel Niels Lokman, hoofd Afdeling Luchthavens en Luchtruim: “De door Defensie gebruikte luchtruimdelen worden hiermee afgestemd op de actuele behoefte. Dat is ook gebeurd voor het overige luchtverkeer. Op basis van de Luchtruimvisie worden aanpassingen gedaan om de indeling beter af te stemmen op het gezamenlijke gebruik.”

Europees luchtruim
De nieuwe structuur past binnen de stappen die Nederland neemt om te komen tot 1 Europees luchtruim. De Luchtruimvisie is ontwikkeld door het Rijk en de Luchtverkeersleiding Nederland, de Koninklijke Luchtmacht en Eurocontrol Maastricht. Ook andere belanghebbenden zoals gebruikers, luchthavens en regionale overheden zijn geconsulteerd. De nieuwe structuur wordt de komende jaren uitgewerkt en ingevoerd.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN