Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Luchtverkeersleiding Schiphol blijft binnen milieuregels

Luchtvaartnieuws.nl 21 Feb.14

SCHIPHOL-OOST - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2013 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld. Dat maakte LVNL vrijdag bekend. De luchtverkeersleiding moet zich aan elf milieuregels houden en de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) informeren over de naleving van die regels.

De geluidbelasting en het externe veiligheidsrisico van de luchthaven Schiphol zijn in 2013 binnen de normen gebleven, meldt LVNL. De Handhavingsrapportage Schiphol van ILT bevestigt dat LVNL geen regels heeft overtreden voor het luchtruimgebruik. Daarnaast is vastgesteld dat er geen situatie is geweest van onrechtmatig baangebruik.

Voor het afhandelen van het luchtverkeer zijn negen wettelijke milieuregels voor het routegebruik van en naar Schiphol en twee regels voor het baangebruik vastgesteld. Deze regels gaan over het vliegen binnen luchtverkeerwegen en boven minimale vlieghoogten, en over beperkingen van het gebruik van het banenstelsel.

LVNL mag alleen van de regels voor het baan- en routegebruik afwijken als dat in het belang van de veiligheid nodig is.
Per regel is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een norm vastgesteld voor een toegestaan percentage afwijkingen. Deze normen mogen gedurende een heel gebruiksjaar, van 1 november tot en met 31 oktober, niet worden overschreden.

Van onze redactie

bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN