Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Luchtvaart moet ook gaan voldoen aan Kyoto-norm

De Telegraaf - 19 Dec.06

Luchtvaart moet ook gaan voldoen aan Kyoto-norm

Van onze verslaggevers


AMSTERDAM/BRUSSEL Luchtvaartmaatschappijen kunnen over enkele jaren niet meer ongestraft met stinkende en veel CO2-uitstotende vliegtuigen blijven rondvliegen en moeten bijdragen aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen. De Europese Commissie zal morgen voorstellen om de sector binnen enkele jaren onder te brengen in de reeds voor de industriële gestarte ‘emissiehandel’, waardoor vliegen flink schoner kan worden.
Volgens eurocommisaris Dimas (Milieu) kan de luchtvaart niet langer uitgezonderd worden omdat de sector enorme hoeveelheden CO2 uitstoot. Zo ‘produceert’ alleen al een echtpaar dat een retourvlucht van Amsterdam naar Maleisië maakt met die vlucht evenveel broeikasgas als wanneer ze een jaar lang in hun auto rijden.
Staatssecretaris Van Geel (Milieu) staat volledig achter Brussel. ,,Al had ik nog liever gehad dat we dit veel eerder hadden gedaan”, aldus de bewindsman, die denkt dat Dimas steun zal krijgen in de Unie.

Concurrentiepositie
Hoewel de maatregel in de reis- en luchtvaartbranche voor gemengde gevoelens zorgt, is ook KLM blij met de Brusselse plannen. De maatschappij is in Europa altijd voorloper geweest met het pleidooi emissierechten in te voeren. ,,Maar dan wel op een zodanige manier dat het de concurrentieverhoudingen niet aantast”, zo liet aankomend KLM-topman Peter Hartman eerder al weten.
Hartman, die op 1 april Leo van Wijk opvolgt, stelt daarbij als conditie dat de handel in emissierechten gaat gelden voor alle maatschappijen in Europa en voor maatschappijen die van en naar Europese bestemmingen vliegen. Alleen dat garandeert volgens KLM de huidige concurrentieposities.
Hoewel de luchtvaartsector als geheel momenteel slechts 3 á 4 procent van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot veroorzaakt en daarmee minder schadelijk is dan de industrie en het verkeer over de weg, is de maatregel volgens Brussel noodzakelijk. Dimas heeft immers uitgerekend dat de uitstoot door de luchtvaart zo snel toeneemt dat deze in 2012 zelfs 150% boven die in 1990 zal liggen indien Europa niets doet. Brussel is zich al jaren bewust van de vervuiling door vliegtuigen, maar wist tot dusver geen manier te vinden om dit aan te pakken. Zo is een brandstofbelasting of extra heffing ook een mogelijkheid, maar dit zou tot veel hogere kosten – leest duurdere tickets – leiden dan emissiehandel.

Ook de KLM ziet nieuwe heffingen totaal niet zitten en deed daarom zelf al in een vroeg stadium het voorstel om emissierechtenhandel. Een belasting op kerosine of een armoedetoeslag kan daardoor achterwege blijven. ,,Wij zien daarin niets. Uiteindelijk leiden steeds hogere accijnzen en benzineprijzen ook niet tot minder autorijden. Het milieu is met dat soort toeslagen ook beslist niet gediend”, aldus KLM-woordvoerder Koster.
Volgens Dimas zullen de ticketprijzen niet of zeer bescheiden stijgen. In ieder geval minder dan 10 euro, zo schat Brussel. Van Geel hoopt dat de Brussel de emissierechten niet te makkelijk aan de luchtvaart zal verstrekken, zoals eerder bij de industrie gebeurde. ,,Een deel van de rechten zouden we kunnen veilen”.
Als het aan de staatssecretaris ligt blijft het overigens niet bij de luchtvaart en moet ook op andere terreinen naar verdere reductie van broeikasgassen worden gezocht. ,,Ook het wegverkeer moet zo snel mogelijk onder de emissiehandel komen, terwijl we daar ook andere broeikasgassen dan CO2 bij moeten betrekken.”

Foto bsijschrift:• Retourtje Maleisië net zo vervuilend als jaar lang met auto rijden.


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN