Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Vrees voor te bescheiden CO2-heffing vliegtuigen

De Telegraaf - 21 Dec.06

Van onze correspondent


BRUSSEL – Het Europees Parlement en milieuorganisaties zijn opgelucht dat eindelijk ook de luchtvaart moet gaan bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijk wordt echter gevreesd dat het gisteren door de Europese Commissie gelanceerde plan om de sector vanaf 2011 emissierechten te laten verhandelen de komende jaren veel te weinig zoden aan de dijk zal zetten.
Milieuorganisaties omschreven de emissiehandel gisteren als een ’fopspeen’ die de luchtvaartsector miljarden euro’s winst kan opleveren, terwijl in het Europarlement eveneens stemmen opgaan om de luchtvaartsector steviger aan te slaan bij de pogingen de Kyoto-doelen aan te halen.
De critici zijn vooral ontstemd over het feit dat de luchtvaartsector vanaf 2011 het grootste deel van de emissierechten gratis zal verkrijgen. Eurocommissaris Dimas (Milieu) wil deze immers gaan verdelen op basis van de gemiddelde uitstoot over de jaren 2004-2006, waarbij dus uiteindelijk slechts een klein deel van de uitstootrechten geveild zal worden.
Dimas voelt echter niets voor suggesties om de luchtvaartsector ook nog eens via kerosinebelastingen en andere ticketheffingen aan te slaan en verwacht wel degelijk een forse reductie in CO2-uitstoot. ,,De uitstoot door de luchtvaart stijgt bijzonder snel en zonder deze nieuwe emissiehandel zou deze fors blijven toenemen. Met dit voorstel kunnen we in 2020 jaarlijks 183 ton CO2 per jaar besparen, ofwel twee keer de totale uitstoot van Oostenrijk.”

Dimas voorziet een stijging van Europese vliegtickets tussen €2 en €9, terwijl bijvoorbeeld een vlucht naar New York straks maximaal €40 duurder zal worden. De Griek erkende dat hij het jammer vindt dat er internationaal geen overeenstemming bestaat om de luchtvaartsector wereldwijd onder de emissiehandel te brengen, maar hoopt dat dit rond 2012 alsnog grotendeels kan worden gerealiseerd. Mede daardoor is ook besloten om de vluchten binnen Europa reeds in 2011 onder de emissiehandel te brengen, terwijl de vluchten van en naar Europa hier een jaar later onder zullen gaan vallen.
Luchtvaartmaatschappijen krijgen daarbij over enkele jaren emissierechten toebedeeld op basis van hun marktaandelen. Dimas is overigens niet bang dat niet-Europese maatschappijen de nieuwe regeling kunnen omzeilen. Brussel mag in dat geval volgens internationale verdragen een boete opleggen.

FOTO bijschrift: • Milieuorganisaties noemden de emissiehandel een ‘fopspeen’ die de luchtvaartsector miljarden euro’s winst kan opleveren.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN