Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Belasting op tickets helpt het milieu niet

ANVR , 6 februari 2007

Het voorstel zoals in de eerste berichten van het regeerakkoord om een tax in te voeren op vliegtickets is een ordinaire belastingmaatregel en leidt niet tot een vermindering van uitstoot van broeikasgassen door het vliegverkeer, aldus de reisbrancheorganisatie ANVR.
Door ongericht alle tickets te belasten, waarmee het kabinet een opbrengst verwacht te genereren van circa 350 miljoen euro, worden vliegtuigmaatschappijen in zijn geheel niet gestimuleerd te investeren in zuinigere en schonere vliegtuigen.

Daarnaast zullen (milieu-)maatregelen op internationaal niveau moeten worden genomen en niet alleen op nationaal niveau om niet de positie van Nederlandse bedrijven en passagiers te verslechteren en te duperen ten opzichte van ons omringende landen.

De overkoepelende reisbrancheorganisatie ANVR is van mening dat er veel betere maatregelen zijn om schadelijke effecten van het vliegverkeer te verminderen door bijvoorbeeld de emissiehandel tussen vliegtuigmaatschappijen te stimuleren.

In de plannen van het nieuwe kabinet wordt voorgesteld een belasting in te voeren op vliegtickets. Het nadeel van een dergelijk voorstel is dat alle passagiers moeten betalen ongeacht of men met een modern, zuinig of juist vervuilend vliegtuig vliegt. Dat kan per vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven ongeveer neerkomen op een heffing van gemiddeld € 24,-.

De Europese Commissie heeft recent een voorstel ingediend om het vliegverkeer per 2011 onderdeel te laten uitmaken van de emissiehandel (ETS). Door deelname aan deze ETS worden vliegtuigmaatschappijen gestimuleerd energiezuinig te vliegen.
Alhoewel dit tot een hogere ticketprijs zal leiden, is het ANVR voorstander van de ETS, omdat zo het verminderen van de uitstoot van schadelijke emissies wordt gestimuleerd.

De reissector zelf neemt al sinds enkele jaren tal van maatregelen om de schadelijke vliegeffecten van toerisme of zakenreizen te beperken via voorlichting en het stimuleren van klimaatcompenserende maatregelen. Deze inspanningen worden feitelijk tenietgedaan door de voorgestelde maatregelen. De ANVR vraagt zich af of de klant nog wel moet worden gevraagd de milieueffecten van reizen te compenseren nu kabinet Balkenende IV deze maatregelen dreigt te nemen.

Aangezien de tax structureel is, zal met de invoering van de ETS in 2011 de sector dan zelfs dubbel worden gepakt. Deze dubbele belasting beperkt maatschappijen in hun mogelijkheden tot aanschaf van meer moderne, zuinige vliegtuigen. Het is voorts onduidelijk waarom alleen vliegverkeer wordt belast. De reissector is bereid samen met de vliegtuigmaatschappijen te bezien welke meer stimulerende maatregelen leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen dan de nu voorgestelde maatregelen.
De ANVR, waarbij zo'n 1750 reisbureaus en touroperators zijn aangesloten en voor ruim 11 miljoen Nederlanders vakanties en zakenreizen verzorgt, adviseert het kabinet dan ook dringend af te zien van het invoeren van een tax op vliegtickets en met de sector overleg te voeren op welke wijze de uitstoot van broeikasgassen door het vliegverkeer wél kan worden beperkt.
---------------------------

Voor meer informatie: Mirjam Dresmé, Hoofd Communicatie ANVR, tel. 030 – 669 70 33


Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN