Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Milieubureau: heffing op vliegtickets levert weinig op

de Volkskrant - 28Feb.07

ANP
BILTHOVEN - Een extra belasting op vliegtickets levert amper milieuwinst op. Tot die conclusie komt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) woensdag in een eerste analyse van het regeerakkoord op verzoek van de Tweede Kamer.

Nederlanders pakken wellicht minder vaak het vliegtuig, maar het aantal passagiers dat op Schiphol overstapt zal volgens het MNP blijven groeien. Ook het vrachtvervoer neemt toe. ‘Het effect op de CO2-uitstoot van de luchtvaart is hierdoor marginaal.’

De Tweede Kamer wilde voor het debat van donderdag met het nieuwe kabinet inzicht in de haalbaarheid van de milieudoelen van Balkenende-4.

Rekeningrijden
Het planbureau ziet wel milieuwinst in de plannen voor versnelde invoering van rekeningrijden. Het autogebruik kan daardoor met 10 tot 15 procent zijn afgenomen in 2020. Een verfijning van de kilometerprijs - hoe schoner de auto, hoe lager de heffing - kan extra profijt opleveren.

Het kabinet streeft naar een energiebesparing van 2 procent per jaar. Verder moet in 2020 20 procent van de energie duurzaam zijn opgewekt (zon, wind en biomassa) en moet de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990.

De jaarlijkse kosten van dat ambitieuze pakket belopen liefst 8 tot 9 miljard euro. Dat vergt forse investeringen door burgers en bedrijven in combinatie met een verandering van het gedrag, want tegelijk zet Balkenende-4 in op 2 procent economische groei. Zelf trekt het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro uit voor het nieuwe milieubeleid.

Op die miljardenkosten kan volgens het MNP aanzienlijk worden bezuinigd (tot 4,6 miljard), als de streefplafonds worden verlaagd tot 1,8 procent energiebesparing en 16 procent duurzame energie.

Beperkte groei Schiphol
Volgens het MNP zullen verder de mogelijkheden van Schiphol om door te groeien beperkt zijn. Het kabinet wil Schiphol de ruimte geven binnen de bestaande milieu- en geluidseisen, waarbij verderaf gelegen huizen beter geďsoleerd moeten worden. Volgens het planbureau is zo'n drieslag niet mogelijk.

Volgens projectleidster Annemarie van Wezel moet het regeerakkoord ingevuld worden. ‘Wat ontbreekt zijn de handen en voeten. Daar heeft het kabinet nog tijd voor nodig. Het pakket wordt de komende honderd dagen uitgewerkt in overleg met maatschappelijke organisaties. Maar het regeerakkoord is in elk geval een goed begin.’

Als dat beleidsprogramma, compleet met concrete maatregelen, instrumenten en precieze financiering, gereed is, zal het MNP een definitieve doorrekening maken.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN